Ilość zamówień kompozytorskich, prawykonań krajowych i światowych oraz ilość i czas trwania utworów kompozytorów polskich.

Rok 2011 Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014 Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019

Wybierz rok do porównania:
Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014 Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019

Muzyka polska, prawykonania, zamówienia kompozytorskie 2011
Nazwa instytucji Ilość zamówień kompozytorskich prawykonania krajowe i światowe wykonania muzyki polskiej
ogółem w tym utwory polskie ilość utworów łączny czas
Filharmonia Narodowa 1 1 1 58 1 140
Filharmonia Łódzka 0 1 1 27 270
Narodowe Forum Muzyki 1 12 0 76 872
Filharmonia Poznańska 1 2 1 24 487
Filharmonia Śląska 0 7 6 141 1 150
Filharmonia Bałtycka 1 1 1 11 173
Filharmonia Pomorska 0 3 2 44 927
Filharmonia Opolska 0 5 2 54 110
Filharmonia Warmińsko-Mazurska 0 0 0 27 540
Filharmonia Podkarpacka 0 0 0 130 850
Filharmonia Gorzowska 0 0 0 67 0
Filharmonia Szczecin 0 0 0 8 200
Filharmonia Lubelska 4 1 1 88 840
Filharmonia Świętokrzyska 0 5 5 111 752
Filharmonia Dolnośląska 0 0 0 90 855
Filharmonia Zielonogórska 0 0 0 32 520
Filharmonia Sudecka 0 0 0 50 442
Orkiestra Płocka 0 0 0 324 1 550
Orkiestra Toruń 0 0 0 4 140
Filharmonia Koszalińska 0 0 0 167 1 078
Sinfonia Baltica 0 0 0 65 0
Filharmonia Kaliska 0 1 0 47 530
Filharmonia Zabrze 0 2 2 51 189
Orkiestra Zamość 2 2 2 381 1 550
Orkiestra Radomska 1 2 2 33 258
Filharmonia Sopot 0 0 0 7 72
Filharmonia Łomża 0 0 0 112 445
Filharmonia Częstochowska 0 0 0 64 536
EOK Elbląg 0 1 0 62 390
Amadeus 0 0 0 0 0
AUKSO - - - - -
Filharmonia Krakowska - - - - -
NOSPR - - - - -
Opera i Filharmonia Podlaska - - - - -
OPR - - - - -
Sinfonia Iuventus - - - - -
Sinfonia Varsovia - - - - -
Sinfonietta Cracovia - - - - -
sumy kolumn 11 46 26 2 355 16 866


Muzyka polska, prawykonania, zamówienia kompozytorskie - porównanie
Nazwa zespołu Ilość zamówień kompozytorskich Ilość prawykonań Ilość utworów kompozytorów polskich
w roku 2011 w roku 2018 różnica + / - w % w roku 2011 w roku 2018 różnica + / - w % w roku 2011 w roku 2018 różnica + / - w %
Filharmonia Narodowa 1 0 -1 -100,00 1 6 5 500,00 58 88 30 51,72
Filharmonia Łódzka 0 0 0 - 1 1 0 0 27 39 12 44,44
Narodowe Forum Muzyki 1 18 17 1 700,00 12 29 17 141,67 76 299 223 293,42
Filharmonia Poznańska 1 3 2 200,00 2 5 3 150,00 24 42 18 75,00
Filharmonia Śląska 0 1 1 100,00 7 2 -5 -71,43 141 306 165 117,02
Filharmonia Bałtycka 1 - -1 -100,00 1 - -1 -100,00 11 - -11 -100,00
Filharmonia Pomorska 0 2 2 100,00 3 5 2 66,67 44 87 43 97,73
Filharmonia Opolska 0 0 0 - 5 3 -2 -40,00 54 20 -34 -62,96
Filharmonia Warmińsko-Mazurska 0 0 0 - 0 2 2 100,00 27 64 37 137,04
Filharmonia Podkarpacka 0 0 0 - 0 2 2 100,00 130 220 90 69,23
Filharmonia Gorzowska 0 1 1 100,00 0 1 1 100,00 67 211 144 214,93
Filharmonia Szczecin 0 - 0 - 0 - 0 - 8 - -8 -100,00
Filharmonia Lubelska 4 1 -3 -75,00 1 5 4 400,00 88 172 84 95,45
Filharmonia Świętokrzyska 0 2 2 100,00 5 4 -1 -20,00 111 175 64 57,66
Filharmonia Dolnośląska 0 6 6 100,00 0 6 6 100,00 90 346 256 284,44
Filharmonia Zielonogórska 0 0 0 - 0 0 0 - 32 72 40 125,00
Filharmonia Sudecka 0 1 1 100,00 0 1 1 100,00 50 85 35 70,00
Orkiestra Płocka 0 0 0 - 0 3 3 100,00 324 395 71 21,91
Orkiestra Toruń 0 2 2 100,00 0 6 6 100,00 4 69 65 1 625,00
Filharmonia Koszalińska 0 0 0 - 0 1 1 100,00 167 246 79 47,31
Sinfonia Baltica 0 0 0 - 0 0 0 - 65 104 39 60,00
Filharmonia Kaliska 0 1 1 100,00 1 0 -1 -100,00 47 86 39 82,98
Filharmonia Zabrze 0 0 0 - 2 9 7 350,00 51 92 41 80,39
Orkiestra Zamość 2 0 -2 -100,00 2 1 -1 -50,00 381 312 -69 -18,11
Orkiestra Radomska 1 1 0 0 2 2 0 0 33 64 31 93,94
Filharmonia Sopot 0 0 0 - 0 1 1 100,00 7 86 79 1 128,57
Filharmonia Łomża 0 0 0 - 0 0 0 - 112 234 122 108,93
Filharmonia Częstochowska 0 0 0 - 0 1 1 100,00 64 211 147 229,69
EOK Elbląg 0 - 0 - 1 - -1 -100,00 62 - -62 -100,00
Amadeus 0 0 0 - 0 1 1 100,00 0 37 37 100,00
AUKSO - 1 1 100,00 - 1 1 100,00 - 41 41 100,00
Filharmonia Krakowska - 0 0 - - 5 5 100,00 - 143 143 100,00
NOSPR - - - - - - - - - - - -
Opera i Filharmonia Podlaska - - - - - - - - - - - -
OPR - - - - - - - - - - - -
Sinfonia Iuventus - - - - - - - - - - - -
Sinfonia Varsovia - - - - - - - - - - - -
Sinfonietta Cracovia - - - - - - - - - - - -
sumy kolumn 11 40 29 263,64 46 103 57 123,91 2 355 4 346 1 991 84,54