Ilość zamówień kompozytorskich, prawykonań krajowych i światowych oraz ilość i czas trwania utworów kompozytorów polskich.

Rok 2011 Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014 Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019

Wybierz rok do porównania:
Rok 2018 Rok 2019

Muzyka polska, prawykonania, zamówienia kompozytorskie 2017
Nazwa instytucji Ilość zamówień kompozytorskich prawykonania krajowe i światowe wykonania muzyki polskiej
ogółem w tym utwory polskie ilość utworów łączny czas
Narodowe Forum Muzyki 15 42 36 184 1 727
Filharmonia Narodowa 0 2 2 63 944
Filharmonia Śląska 0 4 4 208 2 430
Filharmonia Łódzka 0 0 0 36 380
Filharmonia Szczecin 4 4 4 75 1 218
Filharmonia Krakowska 0 3 1 102 941
Filharmonia Poznańska 1 1 1 31 491
Filharmonia Pomorska 0 1 0 45 570
Filharmonia Bałtycka 0 0 0 0 0
Filharmonia Podkarpacka 1 2 1 146 847
Filharmonia Opolska 0 2 1 26 411
Filharmonia Częstochowska 1 1 1 227 1 025
Filharmonia Świętokrzyska 2 8 6 119 1 157
Filharmonia Warmińsko-Mazurska 0 0 0 65 0
Filharmonia Lubelska 0 1 0 201 1 005
Filharmonia Zielonogórska 0 0 0 35 380
Filharmonia Gorzowska 1 1 1 261 1 250
Filharmonia Dolnośląska 0 0 0 85 1 035
Filharmonia Sudecka 0 0 0 37 476
Filharmonia Kaliska 1 0 0 88 629
Filharmonia Koszalińska 0 1 1 181 947
Orkiestra Toruń 1 3 1 92 826
Filharmonia Zabrze 0 1 0 16 260
Sinfonia Baltica 1 1 1 91 534
Orkiestra Zamość 0 0 0 357 1 428
Orkiestra Płocka 0 0 0 224 974
AUKSO 0 0 0 70 400
EOK Elbląg 1 1 1 95 1 300
Orkiestra Radomska 1 7 2 53 238
Filharmonia Sopot 0 4 3 49 201
Filharmonia Łomża 2 2 1 111 502
Amadeus 0 2 2 26 413
NOSPR - - - - -
Opera i Filharmonia Podlaska - - - - -
OPR - - - - -
Sinfonia Iuventus - - - - -
Sinfonia Varsovia - - - - -
Sinfonietta Cracovia - - - - -
sumy kolumn 32 94 70 3 399 24 939


Muzyka polska, prawykonania, zamówienia kompozytorskie - porównanie
Nazwa zespołu Ilość zamówień kompozytorskich Ilość prawykonań Ilość utworów kompozytorów polskich
w roku 2017 w roku różnica + / - w % w roku 2017 w roku różnica + / - w % w roku 2017 w roku różnica + / - w %
Narodowe Forum Muzyki 15 - - - 42 - - - 184 - - -
Filharmonia Narodowa 0 - - - 2 - - - 63 - - -
Filharmonia Śląska 0 - - - 4 - - - 208 - - -
Filharmonia Łódzka 0 - - - 0 - - - 36 - - -
Filharmonia Szczecin 4 - - - 4 - - - 75 - - -
Filharmonia Krakowska 0 - - - 3 - - - 102 - - -
Filharmonia Poznańska 1 - - - 1 - - - 31 - - -
Filharmonia Pomorska 0 - - - 1 - - - 45 - - -
Filharmonia Bałtycka 0 - - - 0 - - - 0 - - -
Filharmonia Podkarpacka 1 - - - 2 - - - 146 - - -
Filharmonia Opolska 0 - - - 2 - - - 26 - - -
Filharmonia Częstochowska 1 - - - 1 - - - 227 - - -
Filharmonia Świętokrzyska 2 - - - 8 - - - 119 - - -
Filharmonia Warmińsko-Mazurska 0 - - - 0 - - - 65 - - -
Filharmonia Lubelska 0 - - - 1 - - - 201 - - -
Filharmonia Zielonogórska 0 - - - 0 - - - 35 - - -
Filharmonia Gorzowska 1 - - - 1 - - - 261 - - -
Filharmonia Dolnośląska 0 - - - 0 - - - 85 - - -
Filharmonia Sudecka 0 - - - 0 - - - 37 - - -
Filharmonia Kaliska 1 - - - 0 - - - 88 - - -
Filharmonia Koszalińska 0 - - - 1 - - - 181 - - -
Orkiestra Toruń 1 - - - 3 - - - 92 - - -
Filharmonia Zabrze 0 - - - 1 - - - 16 - - -
Sinfonia Baltica 1 - - - 1 - - - 91 - - -
Orkiestra Zamość 0 - - - 0 - - - 357 - - -
Orkiestra Płocka 0 - - - 0 - - - 224 - - -
AUKSO 0 - - - 0 - - - 70 - - -
EOK Elbląg 1 - - - 1 - - - 95 - - -
Orkiestra Radomska 1 - - - 7 - - - 53 - - -
Filharmonia Sopot 0 - - - 4 - - - 49 - - -
Filharmonia Łomża 2 - - - 2 - - - 111 - - -
Amadeus 0 - - - 2 - - - 26 - - -
NOSPR - - - - - - - - - - - -
Opera i Filharmonia Podlaska - - - - - - - - - - - -
OPR - - - - - - - - - - - -
Sinfonia Iuventus - - - - - - - - - - - -
Sinfonia Varsovia - - - - - - - - - - - -
Sinfonietta Cracovia - - - - - - - - - - - -
sumy kolumn 32 - - 94 - - 3 399 - -