Przychody dla wszystkich instytucji wg źródeł finansowania (samorządy, budżet państwa, środki zagraniczne, publiczne i prywatne, przychody własne).

Rok 2011 Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014 Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019

Wybierz rok do porównania:
Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014 Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019

Przychody (bez inwestycyjnych) wg wkładu podmiotów 2011 porównanie z 2019 zmiana rok do roku
Podmiot Łączna kwota
dotacji dla
wszystkich
instytucji
udział
procentowy
podmiotów
Łączna kwota
dotacji dla
wszystkich
instytucji
udział
procentowy
podmiotów
w złotych w %
samorządy 149 665 310 64,49 204 742 557 56,19 55 077 247 36,80
budżet państwa 33 509 058 14,44 68 350 817 18,76 34 841 759 103,98
inne instytucje publiczne 574 050 0,25 976 109 0,27 402 059 70,04
instytucje zagraniczne 480 087 0,21 212 927 0,06 -267 160 -55,65
inne (np. prywatne) 441 860 0,19 244 695 0,07 -197 165 -44,62
przychody własne 47 417 698 20,43 89 833 775 24,66 42 416 077 89,45