Przychody dla wszystkich instytucji wg źródeł finansowania (samorządy, budżet państwa, środki zagraniczne, publiczne i prywatne, przychody własne).

Rok 2011 Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014 Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019

Wybierz rok do porównania:
Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014 Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019

Przychody (bez inwestycyjnych) wg wkładu podmiotów 2011 porównanie z 2015 zmiana rok do roku
Podmiot Łączna kwota
dotacji dla
wszystkich
instytucji
udział
procentowy
podmiotów
Łączna kwota
dotacji dla
wszystkich
instytucji
udział
procentowy
podmiotów
w złotych w %
samorządy 149 665 310 64,49 176 986 998 55,15 27 321 688 18,26
budżet państwa 33 509 058 14,44 67 225 584 20,95 33 716 526 100,62
inne instytucje publiczne 574 050 0,25 659 998 0,21 85 948 14,97
instytucje zagraniczne 480 087 0,21 1 527 021 0,48 1 046 934 218,07
inne (np. prywatne) 441 860 0,19 465 233 0,15 23 373 5,29
przychody własne 47 417 698 20,43 74 045 595 23,07 26 627 897 56,16