Przychody dla wszystkich instytucji wg źródeł finansowania (samorządy, budżet państwa, środki zagraniczne, publiczne i prywatne, przychody własne).

Rok 2011 Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014 Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019

Wybierz rok do porównania:
Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019

Przychody (bez inwestycyjnych) wg wkładu podmiotów 2016 porównanie z zmiana rok do roku
Podmiot Łączna kwota
dotacji dla
wszystkich
instytucji
udział
procentowy
podmiotów
Łączna kwota
dotacji dla
wszystkich
instytucji
udział
procentowy
podmiotów
w złotych w %
samorządy 195 745 896 45,79 - - - -
budżet państwa 144 137 417 33,72 - - - -
inne instytucje publiczne 969 951 0,23 - - - -
instytucje zagraniczne 1 002 988 0,23 - - - -
inne (np. prywatne) 459 789 0,11 - - - -
przychody własne 85 184 934 19,93 - - - -