Przychody dla wszystkich instytucji wg źródeł finansowania (samorządy, budżet państwa, środki zagraniczne, publiczne i prywatne, przychody własne).

Rok 2011 Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014 Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019

Wybierz rok do porównania:
Rok 2019

Przychody (bez inwestycyjnych) wg wkładu podmiotów 2018 porównanie z zmiana rok do roku
Podmiot Łączna kwota
dotacji dla
wszystkich
instytucji
udział
procentowy
podmiotów
Łączna kwota
dotacji dla
wszystkich
instytucji
udział
procentowy
podmiotów
w złotych w %
samorządy 188 038 560 58,53 - - - -
budżet państwa 53 123 175 16,54 - - - -
inne instytucje publiczne 615 062 0,19 - - - -
instytucje zagraniczne 158 991 0,05 - - - -
inne (np. prywatne) 50 078 0,02 - - - -
przychody własne 79 270 384 24,68 - - - -