Przychody dla wszystkich instytucji wg źródeł finansowania (samorządy, budżet państwa, środki zagraniczne, publiczne i prywatne, przychody własne).

Rok 2011 Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014 Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019

Przychody (bez inwestycyjnych) wg wkładu podmiotów 2019 porównanie z zmiana rok do roku
Podmiot Łączna kwota
dotacji dla
wszystkich
instytucji
udział
procentowy
podmiotów
Łączna kwota
dotacji dla
wszystkich
instytucji
udział
procentowy
podmiotów
w złotych w %
samorządy 204 742 557 56,19 - - - -
budżet państwa 68 350 817 18,76 - - - -
inne instytucje publiczne 976 109 0,27 - - - -
instytucje zagraniczne 212 927 0,06 - - - -
inne (np. prywatne) 244 695 0,07 - - - -
przychody własne 89 833 775 24,66 - - - -