Przychody dla wszystkich instytucji wg źródeł finansowania (samorządy, budżet państwa, środki zagraniczne, publiczne i prywatne, przychody własne).

Rok 2011 Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014 Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019

Wybierz rok do porównania:
Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014 Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019

Przychody (bez inwestycyjnych) wg wkładu podmiotów 2011 porównanie z 2016 zmiana rok do roku
Podmiot Łączna kwota
dotacji dla
wszystkich
instytucji
udział
procentowy
podmiotów
Łączna kwota
dotacji dla
wszystkich
instytucji
udział
procentowy
podmiotów
w złotych w %
samorządy 149 665 310 64,49 195 745 896 45,79 46 080 586 30,79
budżet państwa 33 509 058 14,44 144 137 417 33,72 110 628 359 330,14
inne instytucje publiczne 574 050 0,25 969 951 0,23 395 901 68,97
instytucje zagraniczne 480 087 0,21 1 002 988 0,23 522 901 108,92
inne (np. prywatne) 441 860 0,19 459 789 0,11 17 929 4,06
przychody własne 47 417 698 20,43 85 184 934 19,93 37 767 236 79,65