Przychody dla wszystkich instytucji wg źródeł finansowania (samorządy, budżet państwa, środki zagraniczne, publiczne i prywatne, przychody własne).

Rok 2011 Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014 Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019

Wybierz rok do porównania:
Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014 Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019

Przychody (bez inwestycyjnych) wg wkładu podmiotów 2011 porównanie z 2017 zmiana rok do roku
Podmiot Łączna kwota
dotacji dla
wszystkich
instytucji
udział
procentowy
podmiotów
Łączna kwota
dotacji dla
wszystkich
instytucji
udział
procentowy
podmiotów
w złotych w %
samorządy 149 665 310 64,49 193 905 442 56,31 44 240 132 29,56
budżet państwa 33 509 058 14,44 58 884 072 17,10 25 375 014 75,73
inne instytucje publiczne 574 050 0,25 3 210 676 0,93 2 636 626 459,30
instytucje zagraniczne 480 087 0,21 1 300 619 0,38 820 532 170,91
inne (np. prywatne) 441 860 0,19 16 591 0,00 -425 269 -96,25
przychody własne 47 417 698 20,43 87 012 307 25,27 39 594 609 83,50