Przychody dla wszystkich instytucji wg źródeł finansowania (samorządy, budżet państwa, środki zagraniczne, publiczne i prywatne, przychody własne).

Rok 2011 Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014 Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019

Wybierz rok do porównania:
Rok 2018 Rok 2019

Przychody (bez inwestycyjnych) wg wkładu podmiotów 2017 porównanie z zmiana rok do roku
Podmiot Łączna kwota
dotacji dla
wszystkich
instytucji
udział
procentowy
podmiotów
Łączna kwota
dotacji dla
wszystkich
instytucji
udział
procentowy
podmiotów
w złotych w %
samorządy 193 905 442 56,31 - - - -
budżet państwa 58 884 072 17,10 - - - -
inne instytucje publiczne 3 210 676 0,93 - - - -
instytucje zagraniczne 1 300 619 0,38 - - - -
inne (np. prywatne) 16 591 0,00 - - - -
przychody własne 87 012 307 25,27 - - - -