Przychody dla wszystkich instytucji wg źródeł finansowania (samorządy, budżet państwa, środki zagraniczne, publiczne i prywatne, przychody własne).

Rok 2011 Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014 Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019

Wybierz rok do porównania:
Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014 Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019

Przychody (bez inwestycyjnych) wg wkładu podmiotów 2011 porównanie z 2014 zmiana rok do roku
Podmiot Łączna kwota
dotacji dla
wszystkich
instytucji
udział
procentowy
podmiotów
Łączna kwota
dotacji dla
wszystkich
instytucji
udział
procentowy
podmiotów
w złotych w %
samorządy 149 665 310 64,49 163 668 941 62,53 14 003 631 9,36
budżet państwa 33 509 058 14,44 39 000 614 14,90 5 491 556 16,39
inne instytucje publiczne 574 050 0,25 634 312 0,24 60 262 10,50
instytucje zagraniczne 480 087 0,21 2 931 571 1,12 2 451 484 510,63
inne (np. prywatne) 441 860 0,19 565 350 0,22 123 490 27,95
przychody własne 47 417 698 20,43 54 952 879 20,99 7 535 181 15,89