Przychody dla wszystkich instytucji wg źródeł finansowania (samorządy, budżet państwa, środki zagraniczne, publiczne i prywatne, przychody własne).

Rok 2011 Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014 Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019

Wybierz rok do porównania:
Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014 Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019

Przychody (bez inwestycyjnych) wg wkładu podmiotów 2011 porównanie z 2018 zmiana rok do roku
Podmiot Łączna kwota
dotacji dla
wszystkich
instytucji
udział
procentowy
podmiotów
Łączna kwota
dotacji dla
wszystkich
instytucji
udział
procentowy
podmiotów
w złotych w %
samorządy 149 665 310 64,49 188 038 560 58,53 38 373 250 25,64
budżet państwa 33 509 058 14,44 53 123 175 16,54 19 614 117 58,53
inne instytucje publiczne 574 050 0,25 615 062 0,19 41 012 7,14
instytucje zagraniczne 480 087 0,21 158 991 0,05 -321 096 -66,88
inne (np. prywatne) 441 860 0,19 50 078 0,02 -391 782 -88,67
przychody własne 47 417 698 20,43 79 270 384 24,68 31 852 686 67,17