Przychody dla wszystkich instytucji wg źródeł finansowania (samorządy, budżet państwa, środki zagraniczne, publiczne i prywatne, przychody własne).

Rok 2011 Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014 Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019

Wybierz rok do porównania:
Rok 2014 Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019

Przychody (bez inwestycyjnych) wg wkładu podmiotów 2013 porównanie z zmiana rok do roku
Podmiot Łączna kwota
dotacji dla
wszystkich
instytucji
udział
procentowy
podmiotów
Łączna kwota
dotacji dla
wszystkich
instytucji
udział
procentowy
podmiotów
w złotych w %
samorządy 151 540 543 63,05 - - - -
budżet państwa 38 725 283 16,11 - - - -
inne instytucje publiczne 720 426 0,30 - - - -
instytucje zagraniczne 1 227 052 0,51 - - - -
inne (np. prywatne) 566 000 0,24 - - - -
przychody własne 47 565 871 19,79 - - - -