Przychody dla wszystkich instytucji wg źródeł finansowania (samorządy, budżet państwa, środki zagraniczne, publiczne i prywatne, przychody własne).

Rok 2011 Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014 Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019

Wybierz rok do porównania:
Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014 Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019

Przychody (bez inwestycyjnych) wg wkładu podmiotów 2011 porównanie z 2012 zmiana rok do roku
Podmiot Łączna kwota
dotacji dla
wszystkich
instytucji
udział
procentowy
podmiotów
Łączna kwota
dotacji dla
wszystkich
instytucji
udział
procentowy
podmiotów
w złotych w %
samorządy 149 665 310 64,49 158 801 358 65,03 9 136 048 6,10
budżet państwa 33 509 058 14,44 36 434 905 14,92 2 925 847 8,73
inne instytucje publiczne 574 050 0,25 1 311 874 0,54 737 824 128,53
instytucje zagraniczne 480 087 0,21 194 162 0,08 -285 925 -59,56
inne (np. prywatne) 441 860 0,19 382 300 0,16 -59 560 -13,48
przychody własne 47 417 698 20,43 47 067 530 19,27 -350 168 -0,74