Przychody dla wszystkich instytucji wg źródeł finansowania (samorządy, budżet państwa, środki zagraniczne, publiczne i prywatne, przychody własne).

Rok 2011 Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014 Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019

Wybierz rok do porównania:
Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014 Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019

Przychody (bez inwestycyjnych) wg wkładu podmiotów 2011 porównanie z 2013 zmiana rok do roku
Podmiot Łączna kwota
dotacji dla
wszystkich
instytucji
udział
procentowy
podmiotów
Łączna kwota
dotacji dla
wszystkich
instytucji
udział
procentowy
podmiotów
w złotych w %
samorządy 149 665 310 64,49 151 540 543 63,05 1 875 233 1,25
budżet państwa 33 509 058 14,44 38 725 283 16,11 5 216 225 15,57
inne instytucje publiczne 574 050 0,25 720 426 0,30 146 376 25,50
instytucje zagraniczne 480 087 0,21 1 227 052 0,51 746 965 155,59
inne (np. prywatne) 441 860 0,19 566 000 0,24 124 140 28,09
przychody własne 47 417 698 20,43 47 565 871 19,79 148 173 0,31