Przychody dla wszystkich instytucji wg źródeł finansowania (samorządy, budżet państwa, środki zagraniczne, publiczne i prywatne, przychody własne).

Rok 2011 Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014 Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019

Wybierz rok do porównania:
Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019

Przychody (bez inwestycyjnych) wg wkładu podmiotów 2015 porównanie z zmiana rok do roku
Podmiot Łączna kwota
dotacji dla
wszystkich
instytucji
udział
procentowy
podmiotów
Łączna kwota
dotacji dla
wszystkich
instytucji
udział
procentowy
podmiotów
w złotych w %
samorządy 176 986 998 55,15 - - - -
budżet państwa 67 225 584 20,95 - - - -
inne instytucje publiczne 659 998 0,21 - - - -
instytucje zagraniczne 1 527 021 0,48 - - - -
inne (np. prywatne) 465 233 0,15 - - - -
przychody własne 74 045 595 23,07 - - - -