Prezentowane informacje dotyczą sposobu rozliczania norm i koncertów ponadnormowych muzyków.

Rok 2011 Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014 Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019

Sposób rozlicznia czasu pracy muzyków 2019
Nazwa zespołu czy są normy wysokość pojedynczej ponadnormówki opis sposobu rozliczania norm uwagi, metodologia -informacje dodatkowe
kwotowa procentowa norma misięczna norma stała przez cały rok norma dla muzyka tutti na miesiąc norma dla I głosu, solisty na miesiąc norma dla koncertmistrza na miesiąc
NFM Filharmonia Wrocławska TAK 300 0 0 0 4 3 2 -
OFN TAK 0 7 0 0 2 1 0 ,
orkiestra symfoniczna Filh Krak TAK 120 0 0 0 2 1 1 kwoty ponadnormówek różne w zależności od instrumentu
OSF Poznań TAK 0 12 2 0 3 2 1 brak
OS Katowice TAK 0 5 0 0 4 3 1 -
OSF Łódź TAK 0 0 0 0 3 2 1 W instrumentach innych ujęto waltornie i pianino. Harfa w grupie perkusji, tuba w grupie puzonów.
OSFP Bydgoszcz TAK 4 788 18 2 0 2 2 2 -
OSPFB Gdańsk TAK 629 0 0 0 3 3 2
OSF Lublin TAK 0 0 2 0 2 2 1 Kwota za koncert ponadnormowy jest zróżnicowana- wprowadzana Zarządzeniem Dyrektora Naczelnego ( Każdorazowo)
Sinfonia Iuventus Warszawa NIE 0 0 0 0 0 0 0 -
OS Rzeszów TAK 300 0 0 0 4 3 2 .
OS Opole TAK 268 10 4 0 4 4 4 -
OSFŚ Kielce NIE 0 0 0 0 0 0 0 -
OSF Częstochowa TAK 0 15 3 0 3 3 3 norma miesięczna 3 koncerty, które rozliczane są następująco: koncert symfoniczny-1, koncert szkolny - 1, drugi w tym samym dniu liczony jako 1/2, poranki każdorazowo traktowane i płatne jak koncert ponadnormowy
OSF Olsztyn TAK 0 10 0 0 2 2 1 ...
OSF Zielona Góra TAK 191 0 0 0 4 4 1 -
OSFD Jelenia Góra TAK 220 0 3 4 3 3 2 Norma roczna występuje tylko u dyrygenta.
OSF Wałbrzych TAK 220 0 0 0 3 3 3 ...
OS Toruń TAK 0 10 3 0 0 3 3 Norma koncertowa: cały etat - 3 koncerty w miesiącu 2/3 etatu - 2 koncerty w miesiącu
O Zabrze TAK 0 5 0 0 0 0 0 brak
OSF Koszalin NIE 0 0 0 0 0 0 0 norma o
OSF Kalisz TAK 405 15 0 0 3 2 1 -
OS Zamość TAK 0 19 1 0 1 1 0 -
PFSB Słupsk NIE 0 0 0 0 0 0 0 -
OS Płock NIE 0 0 0 0 0 0 0 W POS obowiązuje norma 0 dla wszystkich stanowisk. Muzycy etatowi (koncertmistrzowie, muzycy soliści oraz muzycy tuttti) otrzymują za każde zajęcie artystyczne dodatkowe wynagrodzenie w wysokości określonej w Regulaminie Wynagradzania POS.
OS Gorzów Wlk. TAK 200 0 2 0 2 2 1 Brak doprecyzowań pojęć-nagłówków.
AUKSO Tychy NIE 0 0 0 0 0 0 0 brak
OKPR Amadeus TAK 0 0 0 0 0 0 0 W Orkiestrze istnieje norma roczna: 6 koncertów i 200 minut nagrań
NFM Orkiestra Leopoldinum TAK 0 5 0 180 0 0 0 Norma zajęć artystycznych w sezonie - 180
OK Sopot TAK 0 0 0 20 0 0 0 Stawki za koncerty ponadnormowe wyliczane są każdorazowo przed koncertem i wynoszą min. 350 zł brutto.
OK Katowice TAK 0 5 0 0 2 0 1 -
OK Radom NIE 0 0 0 0 0 0 0 brak
OS Łomża TAK 250 0 2 0 2 0 2 Dane dotyczące wynagrodzeń pracowników objęte są ochrona danych osobowych ze względu na szczupłość obsady w pojedynczych grupach.
OK Elbląg - - - - - - - - -
OK Opole NIE 0 0 0 0 0 0 0 ----
Orkiestra OiFP - - - - - - - - -
OSFS Szczecin - - - - - - - - -
SV Warszawa - - - - - - - - -
Wrocławska Orkiestra Barokowa NIE 0 0 0 0 0 0 0 -
ChFN TAK 0 7 0 0 2 0 0 ,
chór mieszany Filh Krak TAK 120 0 1 0 0 0 0 w poz. inni uwzględniono: kierownika chóru i akompaniatora
Chór Katowice TAK 0 5 1 0 0 0 1 -
Chór NFM TAK 0 5 0 180 0 0 0 Norma zajęć artystycznych w sezonie - 180
Chór Łódź TAK 0 16 1 0 0 0 0 chór zatrudniony w wymiarze 0,5 etatu, miesięczna norma 1 koncert, wysokość nadnormówki 16% liczone od całego etatu
Chór Częstochowa TAK 0 15 3 0 3 3 3 norma miesięczna 3 koncerty, które rozliczane są następująco: koncert symfoniczny-1, koncert szkolny - 1, drugi w tym samym dniu liczony jako 1/2, poranki każdorazowo traktowane i płatne jak koncert ponadnormowy
Chór Lublin TAK 0 0 1 0 1 1 1 Stawka za koncert ponadnormowy jest zróżnicowana- wprowadzana Zarządzeniem Dyrektora
chór chłopięcy Filh Krak NIE 0 0 0 0 0 0 0 w tej grupie znalazły się: kierownik chóru chłopięcego, asystent artystyczny i akompaniator
Chór Chłopięcy NFM NIE 0 0 0 0 0 0 0 -
Chór Chłopięcy Opole NIE 0 0 0 0 0 0 0 -----
Chór Dziewczęcy NFM - - - - - - - - -
Chór OiFP - - - - - - - - -
Chór Opole NIE 0 0 0 0 0 0 0 ----
Soliści OiFP - - - - - - - - -
OK Capella Bydgostiensis TAK 58 840 20 2 0 2 0 0 -
ZMD Lublin TAK 0 0 1 0 0 0 0 Wysokość nadnormówki ustala każdorazowo Dyrektor Naczelny w stosownym Zarządzeniu .
Ensemble Frédéric TAK 405 15 0 0 0 0 0 -
Lutosair Quintet NIE 0 0 0 0 0 0 0 -
Lutosławski Quartet NIE 0 0 0 0 0 0 0 -
NFM Ensemble NIE 0 0 0 0 0 0 0 0
NFM Trio Smyczkowe Leopoldinum NIE 0 0 0 0 0 0 0 0
Polish Cello Quartet NIE 0 0 0 0 0 0 0 -
West Side Sinfonietta NIE 0 0 0 0 0 0 0 -
Wrocław Baroque Ensemble NIE 0 0 0 0 0 0 0 -