Prezentowane informacje dotyczą sposobu rozliczania norm i koncertów ponadnormowych muzyków.

Rok 2011 Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014 Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019

Sposób rozlicznia czasu pracy muzyków 2014
Nazwa zespołu czy są normy wysokość pojedynczej ponadnormówki opis sposobu rozliczania norm uwagi, metodologia -informacje dodatkowe
kwotowa procentowa norma misięczna norma stała przez cały rok norma dla muzyka tutti na miesiąc norma dla I głosu, solisty na miesiąc norma dla koncertmistrza na miesiąc
NFM Filharmonia Wrocławska TAK 300 0 0 0 4 3 2 -
OFN TAK 0 7 0 0 2 1 0 obowiązuje norma miesięczna
OSF Poznań TAK 0 10 0 0 2 1 0 ...
OS Katowice TAK 0 5 0 0 4 3 1 ....
OSF Łódź TAK 0 14 0 0 3 2 1 ...
OSFS Szczecin NIE 0 0 0 0 0 0 0 ...
OS Opole TAK 240 10 4 0 4 4 4 ....
OSPFB Gdańsk TAK 607 0 0 0 3 3 2 ...
OSFP Bydgoszcz TAK 421 18 2 0 2 2 2 w
OS Rzeszów TAK 300 0 0 0 4 3 2 ...
OSF Lublin TAK 0 15 0 22 0 0 22 Od 1.01.2014r. uległy zmianie zasady wynagradzania koncertmistrza. * norma 22 *stawka za koncert p/normę 25% wynagrodzenia zasadniczego *za prowadzenie powierzonej funkcji dodatek: 700zł
OSFŚ Kielce NIE 0 0 0 0 0 0 0 patrz uwaga zamieszczona w roku 2015
OSF Częstochowa TAK 0 15 3 0 3 3 3 norma 3 rozliczana w sposób następujący: koncert symfoniczny - 1, koncert szkolny - 1, drugi w tym samym dniu liczony jako 1/2, poranki symfoniczne każdorazowo traktowane i liczone jak koncert ponadnormowy
OSF Zielona Góra TAK 191 0 0 0 4 4 1 obowiązują normy miesięczne.
OSF Wałbrzych TAK 220 0 0 0 2 1 0 ...
OSFD Jelenia Góra TAK 200 0 0 0 3 3 2 -
OSF Olsztyn TAK 0 10 0 0 2 2 1 ...
O Zabrze TAK 0 5 0 0 0 0 0 ...
OSF Koszalin NIE 0 0 0 0 0 0 0
OSF Kalisz TAK 285 0 0 0 3 2 1 brak
OS Toruń TAK 0 10 3 0 0 3 3 Norma wynika z wymiaru etatu: 3 koncerty - pełen etat, 2 koncerty - 2/3 etatu. 1 koncert - 1/3 etatu; brak rozróżnienia normy na muzyków tutti, solistów, koncertmistrzów. Muzyk zatrudniony na 1/3 etatu gra I głos.
OS Zamość NIE 0 19 1 0 1 1 0 ...
PFSB Słupsk NIE 0 0 0 0 0 0 0 -
OS Płock NIE 0 0 0 0 0 0 0 ...
OS Gorzów Wlk. TAK 200 0 2 0 2 2 0 Nie ma określonej normy rocznej, tylko miesięczna.
OKPR Amadeus TAK 0 0 0 920 920 920 920 norma stała roczna to 6 koncertów i 200 minut nagrań. Arkusz jest tak skonstruowany, że nie da się w nim wpisać tych danych. Taka sama norma obowiązuje wszystkich muzyków
NFM Orkiestra Leopoldinum TAK 0 0 0 0 0 0 0 norma solista - 3, norma koncertmistrz 2
OK Sopot TAK 0 0 2 20 2 2 2 ...
OK Elbląg TAK 0 15 3 0 3 3 3 Wysokość pojedynczej ponadnormówki określona jest nie mniej niż 15%.
OK Katowice NIE 0 5 0 0 2 2 1 ...
OK Radom TAK 434 0 2 0 2 2 2 ...
OS Łomża TAK 230 17 2 0 2 2 2 Dane dotyczące wynagrodzeń pracowników objęte są ochroną danych osobowych ze względu na szczupłość obsady w poszczególnych grupach.
AUKSO Tychy - - - - - - - - -
OK Opole NIE 0 0 0 0 0 0 0 Orkiestra kameralna nie ma etatów. Jeżeli gra to składa się z muzyków orkiestry symfonicznej.
Orkiestra OiFP - - - - - - - - -
orkiestra symfoniczna Filh Krak - - - - - - - - -
Sinfonia Iuventus Warszawa - - - - - - - - -
SV Warszawa - - - - - - - - -
Wrocławska Orkiestra Barokowa NIE 0 0 0 0 0 0 0 -
ChFN TAK 0 7 0 0 2 1 0 obowiązuje norma miesięczna
Chór Katowice NIE 0 5 1 0 0 0 0 ...
Chór NFM TAK 330 0 0 32 0 0 0 -
Chór Łódź TAK 392 0 0 0 0 0 0 Chór zatrudniony na 0,5 etatu.Norma miesięczna dla chóru-1,5 koncertu. Wysokość nadnormówki- 14% liczone od całego etatu.
Chór Częstochowa TAK 0 15 3 0 0 3 0 norma 3 rozliczana w sposób następujący: koncert symfoniczny - 1, koncert szkolny - 1, drugi w tym samym dniu liczony jako 1/2, poranki symfoniczne każdorazowo traktowane i liczone jak koncert ponadnormowy
Chór Chłopięcy Opole NIE 0 0 0 0 0 0 0 Chór działa projektowo.Jest to jedynie działalność artystyczna. Chórzyści nie byli zatrudnieni na etatach i nie otrzymywali z tego tytułu wynagrodzenia.
Chór Lublin TAK 0 15 0 0 0 0 0 Normy dla chóru są zróżnicowane i uzależnione od predyspozycji wokalnych np 4-6 udział w koncertach symfonicznych, 3-5 w koncertach edukacyjnych> kwoty są zróżnicowane i zależne od podstawy wynagrodzenia.
chór chłopięcy Filh Krak - - - - - - - - -
Chór Chłopięcy NFM NIE 0 0 0 0 0 0 0 -
Chór Dziewczęcy NFM - - - - - - - - -
chór mieszany Filh Krak - - - - - - - - -
Chór OiFP - - - - - - - - -
Chór Opole NIE 0 0 0 0 0 0 0 Chór działa projektowo.Jest to jedynie działalność artystyczna. Chórzyści nie byli zatrudnieni na etatach i nie otrzymywali z tego tytułu wynagrodzenia.
Soliści OiFP - - - - - - - - -
OK Capella Bydgostiensis TAK 392 18 2 0 2 2 2 (-)
Ensemble Frédéric - - - - - - - - -
Lutosair Quintet NIE 0 0 0 0 0 0 0 -
Lutosławski Quartet NIE 0 0 0 0 0 0 0 -
NFM Ensemble NIE 0 0 0 0 0 0 0 -
NFM Trio Smyczkowe Leopoldinum NIE 0 0 0 0 0 0 0 -
Polish Cello Quartet NIE 0 0 0 0 0 0 0 -
West Side Sinfonietta - - - - - - - - -
Wrocław Baroque Ensemble NIE 0 0 0 0 0 0 0 -
ZMD Lublin NIE 0 0 0 0 0 0 0 ....