Prezentowane informacje dotyczą sposobu rozliczania norm i koncertów ponadnormowych muzyków.

Rok 2011 Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014 Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019

Sposób rozlicznia czasu pracy muzyków 2016
Nazwa zespołu czy są normy wysokość pojedynczej ponadnormówki opis sposobu rozliczania norm uwagi, metodologia -informacje dodatkowe
kwotowa procentowa norma misięczna norma stała przez cały rok norma dla muzyka tutti na miesiąc norma dla I głosu, solisty na miesiąc norma dla koncertmistrza na miesiąc
NFM Filharmonia Wrocławska TAK 300 0 0 0 4 3 2 -
OFN TAK 0 7 0 0 2 1 0 ..
orkiestra symfoniczna Filh Krak TAK 130 0 0 0 2 1 1 stawka za normy jest zróżnicowana w zależności od instrumentu od 120 zł do 285 zł
OSF Poznań TAK 0 10 0 0 3 2 1 -
OSF Łódź TAK 0 14 0 0 3 2 1 Instrumenty inne - waltornie. Harfa uwzględniona jest w grupie perkusji.
OS Katowice TAK 0 5 0 0 4 3 1 ...
OSFS Szczecin NIE 0 0 0 0 0 0 0 Ze względu na ochronę danych wrażliwych tubę i harfę umieszczono w pozycji "inne instrumenty niewymienione powyżej"
OSPFB Gdańsk TAK 607 0 0 0 3 2 2 ...
OSFP Bydgoszcz TAK 443 18 2 0 2 2 2 ...
OSF Lublin TAK 15 15 0 22 22 22 22 .....
OS Rzeszów TAK 300 0 0 0 4 3 2 ...
OS Opole TAK 252 10 4 0 4 4 4 ....
OSFŚ Kielce NIE 0 0 0 0 0 0 0 ...
OSF Częstochowa TAK 0 15 3 0 3 3 3 norma miesięczna 3 koncerty jest rozliczana następująco: koncert symfoniczny - 1, koncert szkolny - 1, drugi w tym samym dniu liczony jako 1/2, poranki każdorazowo traktowane i płatne jak koncert ponadnormowy
OSF Zielona Góra TAK 191 0 0 0 4 4 1 ...
OSFD Jelenia Góra TAK 220 0 0 0 3 3 2 -
OSF Wałbrzych TAK 220 0 0 0 2 1 0 ...
OS Toruń TAK 0 10 3 0 0 3 3 - norma wynika z wymiaru etatu: cały etat - 3 koncerty w m-cu 2/3 etatu - 2 koncerty w m-cu 1/3 etatu - 1 koncert w m-cu; - brak rozróżnienia na muzyków tutti, solistów - niepełen etat zobowiązany jest do zagrania I głosu
OSF Olsztyn TAK 0 10 0 0 2 2 1 ...
O Zabrze TAK 0 5 0 0 0 0 0 ...
OSF Koszalin NIE 0 0 0 0 0 0 0 ...
OSF Kalisz TAK 345 15 0 0 3 2 1 ...
OS Zamość TAK 0 19 1 0 1 1 0 -
PFSB Słupsk NIE 0 0 0 0 0 0 0 -
OS Gorzów Wlk. TAK 200 0 2 2 2 2 1 Przez cały rok muzycy mają 2 koncerty w normie miesięcznie.
OS Płock NIE 0 0 0 0 0 0 0 ...
AUKSO Tychy NIE 0 0 0 0 0 0 0 ...
NFM Orkiestra Leopoldinum TAK 0 0 0 0 0 0 0 norma solista - 3, norma koncertmistrz - 2
OKPR Amadeus TAK 0 0 0 6 0 0 0 W Orkiestrze obowiązuje norma roczna dla pracowników artystycznych: 6 koncertów i 200 minut utrwaleń
OK Sopot TAK 0 0 2 20 2 2 2 ...
OK Elbląg TAK 0 15 3 0 3 3 3 Wysokość pojedynczej ponadnormówki określona jest nie mniej niż 15%.
OK Katowice TAK 0 5 0 0 2 2 1 ....
OK Radom TAK 480 0 2 0 0 0 0 m
OS Łomża TAK 230 15 2 0 2 2 2 Dane dotyczące wynagrodzeń pracowników objęte są ochroną danych osobowych ze względu na szczupłość obsady w poszczególnych grupach.
OK Opole NIE 0 0 0 0 0 0 0 Orkiestra kameralna nie ma etatów. Jeżeli gra to składa się z muzyków orkiestry symfonicznej.
Orkiestra OiFP - - - - - - - - -
Sinfonia Iuventus Warszawa - - - - - - - - -
SV Warszawa - - - - - - - - -
Wrocławska Orkiestra Barokowa NIE 0 0 0 0 0 0 0 -
ChFN TAK 230 0 0 0 2 1 0 ...
chór mieszany Filh Krak TAK 130 0 1 0 0 0 0 stawki za ponadnormy są zróżnicowane od 120 zł do 135 zł
Chór Katowice TAK 0 5 1 0 0 0 0 ....
Chór NFM TAK 330 0 0 32 0 0 0 -
Chór Łódź TAK 392 0 0 0 0 0 0 Chór zatrudniony na 0,5 etatu. Norma miesięczna 1,5 koncertu. Wysokość nadnormówki 14% wynagrodzenia zasadniczego liczonego od całego etatu
Chór Częstochowa TAK 0 15 3 0 3 3 3 norma 3 koncertów rozliczana jest następująco: koncert symfoniczny - 1, koncert szkolny - 1, drugi w tym samym dniu liczony jako 1/2, poranki każdorazowo traktowane i płatne jak koncert ponadnormowy
Chór Lublin TAK 15 15 0 10 0 10 10 ........
chór chłopięcy Filh Krak - - - - - - - - -
Chór Chłopięcy NFM NIE 0 0 0 0 0 0 0 -
Chór Chłopięcy Opole NIE 0 0 0 0 0 0 0 Chór działa projektowo.Jest to jedynie działalność artystyczna. Chórzyści nie byli zatrudnieni na etatach i nie otrzymywali z tego tytułu wynagrodzenia.
Chór Dziewczęcy NFM - - - - - - - - -
Chór OiFP - - - - - - - - -
Chór Opole NIE 0 0 0 0 0 0 0 Chór działa projektowo.Jest to jedynie działalność artystyczna. Chórzyści nie byli zatrudnieni na etatach i nie otrzymywali z tego tytułu wynagrodzenia.
Soliści OiFP - - - - - - - - -
OK Capella Bydgostiensis TAK 438 18 2 0 2 2 2 ....
ZMD Lublin TAK 0 15 0 10 0 0 0 .............
Ensemble Frédéric - - - - - - - - -
Lutosair Quintet NIE 0 0 0 0 0 0 0 -
Lutosławski Quartet NIE 0 0 0 0 0 0 0 -
NFM Ensemble NIE 0 0 0 0 0 0 0 -
NFM Trio Smyczkowe Leopoldinum NIE 0 0 0 0 0 0 0 -
Polish Cello Quartet NIE 0 0 0 0 0 0 0 -
West Side Sinfonietta - - - - - - - - -
Wrocław Baroque Ensemble NIE 0 0 0 0 0 0 0 -