Prezentowane informacje dotyczą sposobu rozliczania norm i koncertów ponadnormowych muzyków.

Rok 2011 Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014 Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019

Sposób rozlicznia czasu pracy muzyków 2018
Nazwa zespołu czy są normy wysokość pojedynczej ponadnormówki opis sposobu rozliczania norm uwagi, metodologia -informacje dodatkowe
kwotowa procentowa norma misięczna norma stała przez cały rok norma dla muzyka tutti na miesiąc norma dla I głosu, solisty na miesiąc norma dla koncertmistrza na miesiąc
NFM Filharmonia Wrocławska TAK 300 0 0 0 4 2 2 0
OFN TAK 0 7 0 0 2 1 0 ..
orkiestra symfoniczna Filh Krak NIE 0 0 0 0 2 1 1 ....
OSF Poznań TAK 0 12 2 0 3 2 1 brak
OSF Łódź TAK 0 0 0 0 3 2 1 Róg ujęty w grupie oboi, tuba ujęta w grupie puzonów, harfa ujęta w grupie perkusji.
OS Katowice TAK 0 5 0 0 4 3 1 -
OSFP Bydgoszcz TAK 443 18 2 0 2 2 2 honoraria muzyków doangażowanych w wartości łącznej, nie prowadzimy odrębnej ewidencji solistów, dyrygentów i prelegentów
OSF Lublin TAK 0 0 2 0 2 2 1 Kwota za koncert ponadnormowy jest zróżnicowana-wprowadzana zarządzeniem Dyrektora Naczelnego /każdorazowo/
OS Rzeszów TAK 300 0 0 0 4 3 2 .
OS Opole TAK 290 10 4 0 4 4 4 ....
OSFŚ Kielce NIE 0 0 0 0 0 0 0 .....
OSF Częstochowa TAK 0 15 3 0 3 3 3 norma miesięczna 3 koncerty, które są rozliczane następująco: koncert symfoniczny -1, koncert szkolny - 1 drugi w tym samym dniu liczony jako 1/2, poranki każdorazowo traktowane i płatne jak koncert ponadnormowy
OSFD Jelenia Góra TAK 220 0 3 0 3 3 2 -
OSF Zielona Góra TAK 191 0 0 0 4 4 1 ....
OSF Olsztyn TAK 0 10 0 0 2 2 1 ...
OSF Wałbrzych TAK 220 0 0 0 3 3 3 ...
OS Toruń TAK 0 10 3 0 0 3 3 Norma koncertowa: cały etat - 3 koncerty w miesiącu, 2/3 etatu - 2 koncerty w miesiącu.
O Zabrze TAK 0 5 0 0 0 0 0 brak
OSF Koszalin NIE 0 0 0 0 0 0 0 Dodatek specjalny za udział w koncercie.
OSF Kalisz TAK 375 15 0 0 3 2 1 -
OS Zamość TAK 0 19 1 0 1 1 0 -
PFSB Słupsk NIE 0 0 0 0 0 0 0 -
OS Gorzów Wlk. TAK 200 0 2 0 2 2 1 Brak uwag.
OS Płock NIE 0 0 0 0 0 0 0 W POS obowiązuje norma 0 dla wszystkich stanowisk. Muzycy etatowi (koncertmistrzowie, muzycy soliści oraz muzycy tuttti) otrzymują za każde zajęcie artystyczne dodatkowe wynagrodzenie w wysokości określonej w Regulaminie Wynagradzania POS.
AUKSO Tychy NIE 0 0 0 0 0 0 0 ....
OKPR Amadeus TAK 0 0 0 0 0 0 0 W Orkiestrze obowiązuje norma roczna dla pracowników artystycznych: 6 koncertów i 200 minut nagrań
NFM Orkiestra Leopoldinum NIE 0 0 0 0 4 2 2 -
OK Sopot TAK 0 0 0 20 0 0 0 Orkiestra jest zobowiązana do zagrania 20 koncertów normowych (abonamentowych) w swojej siedzibie lub na terenie Sopotu w danym roku.
OK Katowice TAK 0 5 0 0 2 0 1 ...
OK Radom TAK 800 0 2 0 0 0 0 brak wszelkich uwag
OS Łomża TAK 250 0 2 0 2 0 2 Dane dotyczące wynagrodzeń pracowników objęte są ochrona danych osobowych ze względu na szczupłość obsady w poszczególnych grupach.
OK Elbląg - - - - - - - - -
OK Opole NIE 0 0 0 0 0 0 0 Orkiestra kameralna nie ma etatów, jeżeli gra, to składa się z muzyków orkiestry symfonicznej.
Orkiestra OiFP - - - - - - - - -
OSFS Szczecin - - - - - - - - -
OSPFB Gdańsk - - - - - - - - -
Sinfonia Iuventus Warszawa - - - - - - - - -
SV Warszawa - - - - - - - - -
Wrocławska Orkiestra Barokowa NIE 0 0 0 0 0 0 0 -
ChFN TAK 0 7 2 0 2 0 0 ..
chór mieszany Filh Krak NIE 0 0 1 0 1 0 0 ...
Chór Katowice TAK 0 5 1 0 0 0 1 ...
Chór NFM TAK 0 5 0 180 0 0 0 Norma roczna dotyczy ilości zajęć artystycznych. Do normy liczona jest suma zajęć artystycznych tj. prób i koncertów.
Chór Łódź TAK 0 16 1 0 0 0 0 Chór zatrudniony w wymiarze 0,5 etatu. Norma miesięczna 1 koncert.Wysokość nadnormówki 16% liczone od całego etatu.
Chór Częstochowa TAK 0 15 3 0 3 3 3 norma miesięczna 3 koncerty, które są rozliczane następująco: koncert symfoniczny -1, koncert szkolny - 1 drugi w tym samym dniu liczony jako 1/2, poranki każdorazowo traktowane i płatne jak koncert ponadnormowy
Chór Lublin TAK 0 0 1 0 1 1 1 Stawka za koncert ponadnormomy jest zróżnicowana - wprowadzana Zarządzeniem Dyrektora
chór chłopięcy Filh Krak NIE 0 0 0 0 0 0 0 .....
Chór Chłopięcy NFM NIE 0 0 0 0 0 0 0 -
Chór Chłopięcy Opole NIE 0 0 0 0 0 0 0 Chór działa projektowo. Jest to działalność artystyczna. Chórzyści nie byli zatrudniani na etatach i nie otrzymywali z tego tytułu wynagrodzenia.
Chór Dziewczęcy NFM - - - - - - - - -
Chór OiFP - - - - - - - - -
Chór Opole NIE 0 0 0 0 0 0 0 Chór działa projektowo. Jest to działalność artystyczna. Chórzyści nie byli zatrudniani na etatach i nie otrzymywali z tego tytułu wynagrodzenia.
Soliści OiFP - - - - - - - - -
OK Capella Bydgostiensis TAK 544 20 2 0 2 0 0 honoraria muzyków doangażowanych w wartości łącznej, nie prowadzimy odrębnej ewidencji solistów, dyrygentów i prelegentów
ZMD Lublin TAK 0 0 1 0 0 0 0 Wysokość nadnormówki ustala każdorazowo Dyrektor Naczelny w stosownym zarządzeniu. Na przestrzeni roku 2018r. w dużym stopniu zmieniała się sytuacja etatów w ZMD od 6.6 poprzez: 6.93, 7,59, 7,26 do 3,32 i ilość osób; 8-23
Ensemble Frédéric NIE 0 0 0 0 0 0 0 ...
Lutosair Quintet NIE 0 0 0 0 0 0 0 -
Lutosławski Quartet NIE 0 0 0 0 0 0 0 -
NFM Ensemble NIE 0 0 0 0 0 0 0 -
NFM Trio Smyczkowe Leopoldinum NIE 0 0 0 0 0 0 0 -
Polish Cello Quartet NIE 0 0 0 0 0 0 0 -
West Side Sinfonietta NIE 0 0 0 0 0 0 0 -
Wrocław Baroque Ensemble NIE 0 0 0 0 0 0 0 -