Prezentowane informacje dotyczą sposobu rozliczania norm i koncertów ponadnormowych muzyków.

Rok 2011 Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014 Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019

Sposób rozlicznia czasu pracy muzyków 2011
Nazwa zespołu czy są normy wysokość pojedynczej ponadnormówki opis sposobu rozliczania norm uwagi, metodologia -informacje dodatkowe
kwotowa procentowa norma misięczna norma stała przez cały rok norma dla muzyka tutti na miesiąc norma dla I głosu, solisty na miesiąc norma dla koncertmistrza na miesiąc
OS Katowice TAK 0 5 0 0 4 3 1 W roku 2011 Orkiestra Kameralna została wcielona w Orkiestrę Symfoniczną.
OFN TAK 0 7 0 0 2 1 0 obowiązuje norma miesięczna
NFM Filharmonia Wrocławska TAK 300 0 0 0 4 3 2 -
OSF Poznań TAK 0 10 0 0 2 1 1 ...
OSF Łódź TAK 0 14 0 0 3 2 1 ...
OSFS Szczecin TAK 130 693 0 0 2 1 1 ...
OSFP Bydgoszcz TAK 421 18 2 0 2 2 2 Ze względu na brak danych w zakresie podziału wynagrodzeń na poszczególne instrumenty dane zostały przeliczone statystycznie w oparciu o lata 2013-2015
OS Rzeszów TAK 300 0 0 0 3 2 1 ...
OS Opole TAK 0 10 0 0 4 4 1 ...
OSF Lublin TAK 0 20 0 22 0 22 0 *Nie mogę wpisać kwoty jednej ponadnormówki , gdyż jest ona zróżnicowana dla każdego muzyka - zależy od wynagrodzenia zasadniczego. **Nie ma normy miesięcznej. Ilość koncertów w miesiącu jest uzależniona od planu na sezon artystyczny
OSPFB Gdańsk TAK 556 0 0 0 3 3 2 ...
OSFŚ Kielce NIE 0 0 0 0 0 0 0 patrz uwaga zamieszczona w r. 2015
OSF Zielona Góra TAK 181 0 0 0 4 4 1 obowiązują normy miesięczne.
OSF Częstochowa TAK 0 0 0 40 0 0 0 norma roczna 40 koncertów i min. 200 prób dla wszystkich muzyków jednakowa. W 2011 roku żaden z muzyków nie przekroczył normy.
OSF Wałbrzych TAK 150 0 0 0 3 2 1 ...
OSFD Jelenia Góra TAK 200 0 0 0 3 3 2 -
OSF Koszalin NIE 0 0 0 0 0 0 0
O Zabrze TAK 0 5 0 0 0 0 0 ...
OSF Olsztyn TAK 0 10 0 0 2 2 1 ...
OS Toruń TAK 0 10 3 0 0 3 3 Norma wynika z wymiaru etatu: 3 koncerty - pełen etat, 2 koncerty - 2/3 etatu. 1 koncert - 1/3 etatu; brak rozróżnienia normy na muzyków tutti, solistów, koncertmistrzów. Muzyk zatrudniony na 1/3 etatu gra I głos.
OSF Kalisz TAK 285 0 0 0 3 2 1 brak
PFSB Słupsk NIE 0 0 0 0 0 0 0 -
OS Zamość TAK 0 19 1 0 1 1 0
OS Płock NIE 0 0 0 0 0 0 0 ...
OS Gorzów Wlk. TAK 400 0 2 0 2 2 0 W tym roku nie było podziału na I i II skrzypce, więc wszyscy skrzypkowie zaliczeni na potrzeby arkusza zostali do I skrzypiec. Nie ma określonej normy rocznej, tylko miesięczna.
NFM Orkiestra Leopoldinum TAK 0 0 0 0 0 0 0 norma solista - 3, norma koncertmistrz 2
OK Sopot TAK 0 0 2 20 2 2 2 ...
OS Łomża TAK 230 17 2 0 2 2 2 Dane dotyczące wynagrodzeń pracowników objęte są ochroną danych osobowych ze względu na szczupłość obsady w poszczególnych grupach.
OK Radom TAK 950 0 2 0 2 2 2 ...
OK Elbląg TAK 0 20 2 0 2 2 2 Wysokość pojedynczej ponadnormówki określona jest nie mniej niż 20%.
AUKSO Tychy - - - - - - - - -
OK Katowice NIE 0 0 0 0 0 0 0 ...
OK Opole NIE 0 0 0 0 0 0 0 Orkiestra kameralna nie ma etatów. Jeżeli gra to składa się z muzyków orkiestry symfonicznej.
OKPR Amadeus NIE 0 0 0 0 0 0 0 ...
Orkiestra OiFP - - - - - - - - -
orkiestra symfoniczna Filh Krak - - - - - - - - -
Sinfonia Iuventus Warszawa - - - - - - - - -
SV Warszawa - - - - - - - - -
Wrocławska Orkiestra Barokowa NIE 0 0 0 0 0 0 0 -
ChFN TAK 0 7 0 0 2 1 0 obowiązuje norma miesięczna
Chór Katowice NIE 0 5 1 0 0 0 0 ...
Chór Łódź TAK 392 0 0 0 0 0 0 Chór zatrudniony na 0,5 etatu.Norma miesięczna dla chóru-1,5 koncertu. Wysokość nadnormówki- 14% liczone od całego etatu.
Chór NFM TAK 330 0 0 32 0 0 0 -
Chór Chłopięcy Opole NIE 0 0 0 0 0 0 0 Chór działa projektowo.Jest to jedynie działalność artystyczna. Chórzyści nie byli zatrudnieni na etatach i nie otrzymywali z tego tytułu wynagrodzenia.
Chór Częstochowa NIE 0 0 0 0 0 0 0 nie było chóru
chór chłopięcy Filh Krak - - - - - - - - -
Chór Chłopięcy NFM NIE 0 0 0 0 0 0 0 -
Chór Dziewczęcy NFM - - - - - - - - -
Chór Lublin NIE 0 0 0 0 0 0 0 chór powstał w 2014r.
chór mieszany Filh Krak - - - - - - - - -
Chór OiFP - - - - - - - - -
Chór Opole NIE 0 0 0 0 0 0 0 Chór działa projektowo.Jest to jedynie działalność artystyczna. Chórzyści nie byli zatrudnieni na etatach i nie otrzymywali z tego tytułu wynagrodzenia.
Soliści OiFP - - - - - - - - -
OK Capella Bydgostiensis TAK 392 18 2 0 2 2 2 Ze względu na brak danych w zakresie podziału wynagrodzeń na poszczególne instrumenty dane zostały przeliczone statystycznie w oparciu o lata 2013-2015
Ensemble Frédéric - - - - - - - - -
Lutosair Quintet NIE 0 0 0 0 0 0 0 -
Lutosławski Quartet NIE 0 0 0 0 0 0 0 -
NFM Ensemble NIE 0 0 0 0 0 0 0 -
NFM Trio Smyczkowe Leopoldinum NIE 0 0 0 0 0 0 0 -
Polish Cello Quartet NIE 0 0 0 0 0 0 0 -
West Side Sinfonietta - - - - - - - - -
Wrocław Baroque Ensemble NIE 0 0 0 0 0 0 0 -
ZMD Lublin NIE 0 0 0 0 0 0 0 ...