Prezentowane informacje dotyczą sposobu rozliczania norm i koncertów ponadnormowych muzyków.

Rok 2011 Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014 Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019

Sposób rozlicznia czasu pracy muzyków 2017
Nazwa zespołu czy są normy wysokość pojedynczej ponadnormówki opis sposobu rozliczania norm uwagi, metodologia -informacje dodatkowe
kwotowa procentowa norma misięczna norma stała przez cały rok norma dla muzyka tutti na miesiąc norma dla I głosu, solisty na miesiąc norma dla koncertmistrza na miesiąc
NFM Filharmonia Wrocławska NIE 300 0 0 0 4 3 2 0
OFN TAK 0 7 0 0 2 1 0 ..
orkiestra symfoniczna Filh Krak NIE 0 0 0 0 0 0 0 ....
OSF Łódź TAK 0 0 0 0 3 2 1 róg ujęty w grupie oboi, tuba zatr. od 01.09.2017 ujęta w grupie puzonów; harfa ujęta w grupie perkusji
OSF Poznań TAK 0 12 2 0 10 12 14 brak
OS Katowice TAK 0 5 0 0 4 3 1 ....
OSFS Szczecin NIE 0 0 0 0 0 0 0 Dane za 2017 rok
OSPFB Gdańsk TAK 607 0 0 0 3 2 2 ....
OSF Lublin TAK 15 15 22 22 22 22 22 Norma stała sezonowa: 22. Za koncert p/normę 15% wynagrodzenia zasadniczego. Czyli kwota normy uzależniona od podstawy wynagrodzenia zasadniczego.
OSFP Bydgoszcz TAK 443 18 2 0 2 2 2 honoraria muzyków doangażowanych w wartości łącznej nie prowadzimy odrębnej ewidencji solistów, dyrygentów i prelegentów
OS Rzeszów TAK 300 0 0 0 4 3 2 .
OS Opole TAK 290 10 4 0 4 4 4 -
OSFŚ Kielce NIE 0 0 0 0 0 0 0 ...
OSF Częstochowa TAK 0 15 3 0 3 3 3 norma rozliczana następująco: koncert symfoniczny - 1, koncert szkolny - 1 drugi w tym samym dniu liczony 0,50, poranki dla dzieci każdorazowo liczone i płatne jak 1 koncert ponadnormowy
OSFD Jelenia Góra TAK 220 0 3 0 3 3 2 -
OSF Zielona Góra TAK 191 0 0 0 4 4 1 ...
OSF Olsztyn NIE 0 0 0 0 0 0 0 ...
OSF Wałbrzych NIE 0 0 0 0 0 0 0 ...
OS Toruń TAK 0 10 3 0 0 3 3 Norma koncertowa wynika z wymiaru etatu: -cały etat - 3 koncerty w m-cu -2/3 etatu - 2 koncerty w m-cu -1/3 etatu - 1 koncert w m-cu
OSF Koszalin NIE 0 0 0 0 0 0 0 .
O Zabrze TAK 0 5 0 0 0 0 0 ...
OSF Kalisz TAK 345 15 0 0 3 2 1 -
OS Zamość NIE 0 19 1 0 1 1 0 -
PFSB Słupsk NIE 0 0 0 0 0 0 0 -
OS Gorzów Wlk. TAK 200 0 2 0 2 2 1 Brak uwag
OS Płock TAK 340 0 0 0 0 0 0 W POS obowiązuje norma 0 dla wszystkich stanowisk. Muzycy etatowi (koncertmistrzowie, muzycy soliści oraz muzycy tuttti) otrzymują za każde zajęcie artystyczne dodatkowe wynagrodzenie w wysokości określonej w Regulaminie Wynagradzania POS.
AUKSO Tychy NIE 0 0 0 0 0 0 0 ...
OKPR Amadeus TAK 0 0 0 0 0 0 0 W Orkiestrze obowiązuje norma roczna dla pracowników artystycznych: 6 koncertów i 200 minut nagrań
NFM Orkiestra Leopoldinum NIE 0 0 0 0 0 3 2 -
OK Sopot TAK 0 0 0 0 0 0 0 brak
OK Elbląg TAK 0 0 0 0 0 0 0 -
OK Katowice TAK 0 5 0 0 2 2 1 ....
OK Radom TAK 600 0 2 0 0 0 0 m
OS Łomża TAK 230 14 2 0 0 0 0 Dane dotyczące wynagrodzeń pracowników objęte są ochroną danych osobowych ze względu na szczupłość obsady w poszczególnych grupach.
OK Opole NIE 0 0 0 0 0 0 0 Orkiestra kameralna nie ma etatów, jeżeli gra, to składa się z muzyków orkiestry symfonicznej.
Orkiestra OiFP - - - - - - - - -
Sinfonia Iuventus Warszawa - - - - - - - - -
SV Warszawa - - - - - - - - -
Wrocławska Orkiestra Barokowa NIE 0 0 0 0 0 0 0 -
ChFN TAK 230 0 2 0 2 0 0 ..
chór mieszany Filh Krak NIE 0 0 0 0 0 0 0 ....
Chór Katowice TAK 0 5 1 0 0 0 0 ...
Chór NFM NIE 330 0 0 32 0 0 0 -
Chór Łódź TAK 0 0 0 0 0 0 0 Chór zatrudniony na 0,5 etatu. Norma miesięczna do 30.06.2017-1,5 koncertu w wys 14% , od 01.07.2017- 1 koncert w wysokości 16% wynagrodzenia zasadniczego liczone od całego etatu.
Chór Częstochowa TAK 0 15 3 0 3 3 3 norma miesięczna rozliczana następująco: koncert symfoniczny - 1, koncert szkolny - 1 drugi w tym samym dniu liczony jako 1/2, poranki każdorazowo traktowane i płatne jak koncert ponadnormowy
Chór Lublin TAK 15 15 9 9 9 9 9 Norma sezonowa: 9. Nadnormówka dla wszystkich: 15% wynagrodzenia zasadniczego. Kwota uzależniona od wysokości podstawy wynagrodzenia zasadniczego.
chór chłopięcy Filh Krak NIE 0 0 0 0 0 0 0 ....
Chór Chłopięcy NFM NIE 0 0 0 0 0 0 0 -
Chór Chłopięcy Opole NIE 0 0 0 0 0 0 0 Chór działa projektowo. Jest to jedynie działalność artystyczna. Chórzyści nie byli zatrudnieni na etatach i nie otrzymywali z tego tytułu wynagrodzenia.
Chór Dziewczęcy NFM - - - - - - - - -
Chór OiFP - - - - - - - - -
Chór Opole NIE 0 0 0 0 0 0 0 Chór działa projektowo. Jest to jedynie działalność artystyczna. Chórzyści nie byli zatrudnieni na etatach i nie otrzymywali z tego tytułu wynagrodzenia.
Soliści OiFP - - - - - - - - -
OK Capella Bydgostiensis TAK 420 18 2 0 0 0 0 honoraria muzyków doangażowanych w wartości łącznej nie prowadzimy odrębnej ewidencji solistów, dyrygentów i prelegentów
ZMD Lublin TAK 15 15 9 9 0 0 0 Norma stała: 9 koncertów w sezonie.Wysokość normy: 15% wynagrodzenia zasadniczego. Wysokość kwoty za koncert p/normę uzależniony od podstawy wynagrodzenia zasadniczego.
Ensemble Frédéric - - - - - - - - -
Lutosair Quintet NIE 0 0 0 0 0 0 0 -
Lutosławski Quartet NIE 0 0 0 0 0 0 0 -
NFM Ensemble NIE 0 0 0 0 0 0 0 -
NFM Trio Smyczkowe Leopoldinum NIE 0 0 0 0 0 0 0 -
Polish Cello Quartet NIE 0 0 0 0 0 0 0 -
West Side Sinfonietta - - - - - - - - -
Wrocław Baroque Ensemble NIE 0 0 0 0 0 0 0 -