Prezentowane informacje dotyczą sposobu rozliczania norm i koncertów ponadnormowych muzyków.

Rok 2011 Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014 Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019

Sposób rozlicznia czasu pracy muzyków 2012
Nazwa zespołu czy są normy wysokość pojedynczej ponadnormówki opis sposobu rozliczania norm uwagi, metodologia -informacje dodatkowe
kwotowa procentowa norma misięczna norma stała przez cały rok norma dla muzyka tutti na miesiąc norma dla I głosu, solisty na miesiąc norma dla koncertmistrza na miesiąc
OFN TAK 0 7 0 0 2 1 0 obowiązuje norma miesięczna
NFM Filharmonia Wrocławska TAK 300 0 0 0 4 3 2 -
OSF Poznań TAK 0 10 0 0 2 1 0 ...
OSF Łódź TAK 0 14 0 0 3 2 1 ...
OS Katowice TAK 0 5 0 0 4 3 1 ...
OSFS Szczecin TAK 130 693 0 0 2 1 1 ....
OS Rzeszów TAK 300 0 0 0 4 3 2 ...
OSFP Bydgoszcz TAK 421 18 2 0 2 2 2 Ze względu na brak danych szczegółowych zastosowano statystyczną metodę rozliczenia na poszczególne instrument
OSF Lublin TAK 0 20 0 22 22 22 0 Informacje dotyczące normy miesięcznej i nadnormówki kwotowo - tak jak w roku 20111
OS Opole TAK 240 10 4 0 4 4 4 ...
OSPFB Gdańsk TAK 580 0 0 0 3 3 2 ....
OSFŚ Kielce NIE 0 0 0 0 0 0 0 patrz uwaga zamieszczona w roku 2015
OSF Zielona Góra TAK 181 0 0 0 4 4 1 obowiązują normy miesięczne.
OSF Częstochowa TAK 0 15 3 0 3 3 3 norma 3 rozliczana w sposób następujący: koncert symfoniczny - 1, koncert szkolny - 1, drugi w tym samym dniu liczony jako 1/2, poranki symfoniczne każdorazowo traktowane i liczone jak koncert ponadnormowy
OSF Wałbrzych TAK 150 0 0 0 3 2 1 ...
OSFD Jelenia Góra TAK 200 0 0 0 3 3 2 -
OSF Olsztyn TAK 0 10 0 0 2 2 1 ...
O Zabrze TAK 0 5 0 0 0 0 0 ...
OSF Koszalin NIE 0 0 0 0 0 0 0 BFP obejmuje wynagrodzenia z tytułu nagrań.
OS Toruń TAK 0 10 3 0 0 3 3 Norma wynika z wymiaru etatu: 3 koncerty - pełen etat, 2 koncerty - 2/3 etatu. 1 koncert - 1/3 etatu; brak rozróżnienia normy na muzyków tutti, solistów, koncertmistrzów. Muzyk zatrudniony na 1/3 etatu gra I głos.
OSF Kalisz TAK 285 0 0 0 3 2 1 brak
PFSB Słupsk NIE 0 0 0 0 0 0 0 -
OS Zamość NIE 0 19 1 0 1 1 0 ...
OS Płock NIE 0 0 0 0 0 0 0 ...
OS Gorzów Wlk. TAK 400 0 2 0 2 2 0 Ponadnormówka w kwocie 400,00 była do dnia 30.09.2012, potem w kwocie 200,00. W tym roku nie było podziału na I i II skrzypce, więc wszyscy skrzypkowie zaliczeni na potrzeby arkusza zostali do I skrzypiec. Nie ma określonej normy rocznej, tylko m
NFM Orkiestra Leopoldinum TAK 0 0 0 0 0 0 0 norma solista - 3, norma koncertmistrz 2
OK Sopot TAK 0 0 2 20 2 2 2 ...
OS Łomża TAK 230 17 2 0 2 2 2 Dane dotyczące wynagrodzeń pracowników objęte są ochroną danych osobowych ze względu na szczupłość obsady w poszczególnych grupach.
OK Katowice TAK 0 5 0 0 2 2 1 ....
OK Radom TAK 650 0 2 0 2 2 2 ...
OK Elbląg TAK 0 20 2 0 2 2 2 Wysokość pojedynczej ponadnormówki określona jest nie mniej niż 20%.
AUKSO Tychy - - - - - - - - -
OK Opole NIE 0 0 0 0 0 0 0 Orkiestra kameralna nie ma etatów. Jeżeli gra to składa się z pracowników orkiestry symfonicznej.
OKPR Amadeus NIE 0 0 0 0 0 0 0 ...
Orkiestra OiFP - - - - - - - - -
orkiestra symfoniczna Filh Krak - - - - - - - - -
Sinfonia Iuventus Warszawa - - - - - - - - -
SV Warszawa - - - - - - - - -
Wrocławska Orkiestra Barokowa NIE 0 0 0 0 0 0 0 -
ChFN TAK 0 7 0 0 2 1 0 obowiązuje norma miesięczna
Chór Katowice TAK 0 5 1 0 0 0 0 ...
Chór NFM TAK 330 0 0 32 0 0 0 -
Chór Łódź TAK 392 0 0 0 0 0 0 Chór zatrudniony na 0,5 etatu.Norma miesięczna dla chóru-1,5 koncertu. Wysokość nadnormówki- 14% liczone od całego etatu.
Chór Chłopięcy Opole NIE 0 0 0 0 0 0 0 Chór działa projektowo.Jest to jedynie działalność artystyczna. Chórzyści nie byli zatrudnieni na etatach i nie otrzymywali z tego tytułu wynagrodzenia.
Chór Częstochowa TAK 0 15 3 0 0 3 0 norma 3 rozliczana w sposób następujący: koncert symfoniczny - 1, koncert szkolny - 1, drugi w tym samym dniu liczony jako 1/2, poranki symfoniczne każdorazowo traktowane i liczone jak koncert ponadnormowy
chór chłopięcy Filh Krak - - - - - - - - -
Chór Chłopięcy NFM NIE 0 0 0 0 0 0 0 -
Chór Dziewczęcy NFM - - - - - - - - -
Chór Lublin NIE 0 0 0 0 0 0 0 chór powstał w 2014r.
chór mieszany Filh Krak - - - - - - - - -
Chór OiFP - - - - - - - - -
Chór Opole NIE 0 0 0 0 0 0 0 Chór działa projektowo.Jest to jedynie działalność artystyczna. Chórzyści nie byli zatrudnieni na etatach i nie otrzymywali z tego tytułu wynagrodzenia.
Soliści OiFP - - - - - - - - -
OK Capella Bydgostiensis TAK 392 18 2 0 2 2 2 Ze względu na brak danych szczegółowych zastosowano statystyczną metodę rozliczenia na poszczególne instrument
Ensemble Frédéric - - - - - - - - -
Lutosair Quintet NIE 0 0 0 0 0 0 0 -
Lutosławski Quartet NIE 0 0 0 0 0 0 0 -
NFM Ensemble NIE 0 0 0 0 0 0 0 -
NFM Trio Smyczkowe Leopoldinum NIE 0 0 0 0 0 0 0 -
Polish Cello Quartet NIE 0 0 0 0 0 0 0 -
West Side Sinfonietta - - - - - - - - -
Wrocław Baroque Ensemble NIE 0 0 0 0 0 0 0 -
ZMD Lublin NIE 0 0 0 0 0 0 0 ...