Prezentowane informacje dotyczą sposobu rozliczania norm i koncertów ponadnormowych muzyków.

Rok 2011 Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014 Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019

Sposób rozlicznia czasu pracy muzyków 2013
Nazwa zespołu czy są normy wysokość pojedynczej ponadnormówki opis sposobu rozliczania norm uwagi, metodologia -informacje dodatkowe
kwotowa procentowa norma misięczna norma stała przez cały rok norma dla muzyka tutti na miesiąc norma dla I głosu, solisty na miesiąc norma dla koncertmistrza na miesiąc
OFN TAK 0 7 0 0 2 1 0 obowiązuje norma miesięczna
NFM Filharmonia Wrocławska TAK 300 0 0 0 4 3 2 -
OSF Poznań TAK 0 10 0 0 2 1 0 ...
OS Katowice TAK 0 5 0 0 4 3 1 ....
OSF Łódź TAK 0 14 0 0 3 2 1 ...
OS Opole TAK 240 10 4 0 4 4 4 ....
OSFS Szczecin TAK 130 683 0 0 2 1 1 ...
OS Rzeszów TAK 300 0 0 0 4 3 2 ...
OSF Lublin TAK 0 25 0 22 22 22 0 Informacje tak jak w latach 2011,2012
OSFP Bydgoszcz TAK 421 18 2 0 2 2 2 (-)
OSPFB Gdańsk NIE 601 0 0 0 3 3 2 ....
OSFŚ Kielce NIE 0 0 0 0 0 0 0 patrz uwaga zamieszczona w r. 2015
OSF Częstochowa TAK 0 15 3 0 3 3 3 norma 3 rozliczana w sposób następujący: koncert symfoniczny - 1, koncert szkolny - 1, drugi w tym samym dniu liczony jako 1/2, poranki symfoniczne każdorazowo traktowane i liczone jak koncert ponadnormowy
OSF Wałbrzych TAK 220 0 0 0 2 1 0 ...
OSF Zielona Góra TAK 182 0 0 0 4 4 1 obowiązują normy miesięczne.
OSFD Jelenia Góra TAK 200 0 0 0 3 3 2 -
OSF Olsztyn TAK 0 10 0 0 2 2 1 ...
O Zabrze TAK 0 5 0 0 0 0 0 ...
OSF Koszalin NIE 0 0 0 0 0 0 0
OS Toruń TAK 0 10 3 0 0 3 3 Norma wynika z wymiaru etatu: 3 koncerty - pełen etat, 2 koncerty - 2/3 etatu. 1 koncert - 1/3 etatu; brak rozróżnienia normy na muzyków tutti, solistów, koncertmistrzów. Muzyk zatrudniony na 1/3 etatu gra I głos.
OSF Kalisz TAK 285 0 0 0 3 2 1 brak
OS Zamość NIE 0 19 1 0 1 1 0 ...
PFSB Słupsk NIE 0 0 0 0 0 0 0 -
OS Gorzów Wlk. TAK 200 0 2 0 2 2 0 Wśród skrzypków nastąpił podział na I i II skrzypce. Nie ma określonej normy rocznej., tylko miesięczna.
OS Płock NIE 0 0 0 0 0 0 0 ...
NFM Orkiestra Leopoldinum TAK 0 0 0 0 0 0 0 norma solista - 3, norma koncertmistrz 2
OK Sopot TAK 0 0 2 20 2 2 2 ...
OK Katowice TAK 0 5 0 0 2 2 1 ....
OK Radom TAK 466 0 2 0 2 2 2 ...
OS Łomża TAK 230 17 2 0 2 2 2 Dane dotyczące wynagrodzeń pracowników objęte są ochroną danych osobowych ze względu na szczupłość obsady w poszczególnych grupach.
OK Elbląg NIE 0 15 2 0 2 2 2 Wysokość pojedynczej ponadnormówki określona jest nie mniej niż 15%.
AUKSO Tychy - - - - - - - - -
OK Opole NIE 0 0 0 0 0 0 0 Orkiestra kameralna nie ma etatów . Jeżeli gra to składa się z muzyków orkiestry symfonicznej.
OKPR Amadeus NIE 0 0 0 0 0 0 0 ...
Orkiestra OiFP - - - - - - - - -
orkiestra symfoniczna Filh Krak - - - - - - - - -
Sinfonia Iuventus Warszawa - - - - - - - - -
SV Warszawa - - - - - - - - -
Wrocławska Orkiestra Barokowa NIE 0 0 0 0 0 0 0 -
ChFN TAK 0 7 0 0 2 1 0 obowiązuje norma miesięczna
Chór Katowice NIE 0 5 1 0 0 0 0 ...
Chór NFM TAK 330 0 0 32 0 0 0 -
Chór Łódź TAK 392 0 0 0 0 0 0 Chór zatrudniony na 0,5 etatu.Norma miesięczna dla chóru-1,5 koncertu. Wysokość nadnormówki- 14% liczone od całego etatu.
Chór Częstochowa TAK 0 15 3 0 0 3 0 norma 3 rozliczana w sposób następujący: koncert symfoniczny - 1, koncert szkolny - 1, drugi w tym samym dniu liczony jako 1/2, poranki symfoniczne każdorazowo traktowane i liczone jak koncert ponadnormowy
Chór Chłopięcy Opole NIE 0 0 0 0 0 0 0 Chór działa projektowo.Jest to jedynie działalność artystyczna. Chórzyści nie byli zatrudnieni na etatach i nie otrzymywali z tego tytułu wynagrodzenia.
chór chłopięcy Filh Krak - - - - - - - - -
Chór Chłopięcy NFM NIE 0 0 0 0 0 0 0 -
Chór Dziewczęcy NFM - - - - - - - - -
Chór Lublin NIE 0 0 0 0 0 0 0 chór powstał w 2014r.
chór mieszany Filh Krak - - - - - - - - -
Chór OiFP - - - - - - - - -
Chór Opole NIE 0 0 0 0 0 0 0 Chór działa projektowo.Jest to jedynie działalność artystyczna. Chórzyści nie byli zatrudnieni na etatach i nie otrzymywali z tego tytułu wynagrodzenia.
Soliści OiFP - - - - - - - - -
OK Capella Bydgostiensis TAK 392 18 2 0 2 2 2 (-)
Ensemble Frédéric - - - - - - - - -
Lutosair Quintet NIE 0 0 0 0 0 0 0 -
Lutosławski Quartet NIE 0 0 0 0 0 0 0 -
NFM Ensemble NIE 0 0 0 0 0 0 0 -
NFM Trio Smyczkowe Leopoldinum NIE 0 0 0 0 0 0 0 0
Polish Cello Quartet NIE 0 0 0 0 0 0 0 -
West Side Sinfonietta - - - - - - - - -
Wrocław Baroque Ensemble NIE 0 0 0 0 0 0 0 -
ZMD Lublin NIE 0 0 0 0 0 0 0 ...