Prezentowane informacje dotyczą sposobu rozliczania norm i koncertów ponadnormowych muzyków.

Rok 2011 Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014 Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019

Sposób rozlicznia czasu pracy muzyków 2015
Nazwa zespołu czy są normy wysokość pojedynczej ponadnormówki opis sposobu rozliczania norm uwagi, metodologia -informacje dodatkowe
kwotowa procentowa norma misięczna norma stała przez cały rok norma dla muzyka tutti na miesiąc norma dla I głosu, solisty na miesiąc norma dla koncertmistrza na miesiąc
NFM Filharmonia Wrocławska TAK 300 0 0 0 4 3 2 0
OFN TAK 0 7 0 0 2 1 0 obowiązują normy miesięczne
OSF Poznań TAK 0 10 0 0 2 1 0 ....
OSF Łódź TAK 0 14 0 0 3 2 1 ...
OS Katowice TAK 0 5 0 0 4 3 1 ....
OSFS Szczecin NIE 0 0 0 0 0 0 0 ....
OS Opole TAK 240 10 4 0 4 4 4 ...
OS Rzeszów TAK 300 0 0 0 4 3 2 ...
OSFP Bydgoszcz TAK 421 18 4 0 4 4 4 (-)
OSPFB Gdańsk TAK 607 0 0 0 3 3 2 ...
OSF Lublin TAK 0 15 0 22 22 22 22 Informacje dot. koncertmistrz tak jak w roku 2014.
OSFŚ Kielce NIE 0 0 0 0 0 0 0 Nie ma systemu norm. Muzycy zobligowani są do udziału we wszystkich próbach i koncertach, zgodnie z planem pracy. Wynikająca z obsad partyturowych nierówną ilość wykonywanych zajęć uwzględniana jest w miesięcznych i rocznych premiach.
OSF Częstochowa TAK 0 15 3 0 3 3 3 norma 3 rozliczana w sposób następujący: koncert symfoniczny - 1, koncert szkolny - 1, drugi w tym samym dniu liczony jako 1/2, poranki symfoniczne każdorazowo traktowane i liczone jak koncert ponadnormowy
OSF Wałbrzych TAK 220 0 0 0 2 1 0 ...
OSF Zielona Góra TAK 191 0 0 0 4 4 1 obowiązują normy miesięczne.
OSFD Jelenia Góra TAK 220 0 0 0 3 3 2 -
OSF Koszalin NIE 0 0 0 0 0 0 0
OSF Olsztyn TAK 0 10 0 0 2 2 1 ...
OS Toruń TAK 0 10 3 0 0 3 3 Norma wynika z wymiaru etatu: 3 koncerty - pełen etat, 2 koncerty - 2/3 etatu. 1 koncert - 1/3 etatu; brak rozróżnienia normy na muzyków tutti, solistów, koncertmistrzów. Muzyk zatrudniony na 1/3 etatu gra I głos.
O Zabrze TAK 0 5 0 0 0 0 0 ....
OSF Kalisz TAK 285 0 0 0 3 2 1 brak
OS Zamość TAK 0 19 1 0 1 1 0 ...
PFSB Słupsk NIE 0 0 0 0 0 0 0 -
OS Gorzów Wlk. TAK 200 0 2 0 2 2 0 Nie ma określonej normy rocznej, tylko miesięczna.
OS Płock NIE 0 0 0 0 0 0 0 ...
NFM Orkiestra Leopoldinum TAK 0 0 0 0 0 0 0 norma solista - 3, norma koncertmistrz - 2
OKPR Amadeus TAK 0 0 0 920 920 920 920 Norma stała roczna oraz norma dla wszystkich muzyków wynosi 6 koncertów i 200 minut nagrań rocznie. Nie da się wpisać tych danych do formularza.
OK Sopot TAK 0 0 2 20 2 2 2 ...
OK Elbląg TAK 0 15 3 0 3 3 3 Wysokość pojedynczej ponadnormówki określona jest nie mniej niż 15%.
OK Radom TAK 354 0 2 0 2 2 2 ...
OK Katowice TAK 0 5 0 0 2 2 1 ....
OS Łomża TAK 230 15 2 0 2 2 2 Dane dotyczące wynagrodzeń pracowników objęte są ochroną danych osobowych ze względu na szczupłość obsady w poszczególnych grupach.
AUKSO Tychy - - - - - - - - -
OK Opole NIE 0 0 0 0 0 0 0 Orkiestra kameralna nie ma etatów. Jeżeli gra to składa się z muzyków orkiestry symfonicznej.
Orkiestra OiFP - - - - - - - - -
orkiestra symfoniczna Filh Krak - - - - - - - - -
Sinfonia Iuventus Warszawa - - - - - - - - -
SV Warszawa - - - - - - - - -
Wrocławska Orkiestra Barokowa NIE 0 0 0 0 0 0 0 -
ChFN TAK 0 7 0 0 2 1 0 obowiązuje norma miesięczna
Chór Katowice TAK 0 5 0 0 1 0 0 ....
Chór NFM TAK 330 0 0 32 0 0 0 -
Chór Łódź TAK 392 0 0 0 0 0 0 Chór zatrudniony na 0,5 etatu.Norma miesięczna dla chóru-1,5 koncertu. Wysokość nadnormówki- 14% liczone od całego etatu.
Chór Częstochowa TAK 0 15 3 0 0 3 0 norma 3 rozliczana w sposób następujący: koncert symfoniczny - 1, koncert szkolny - 1, drugi w tym samym dniu liczony jako 1/2, poranki symfoniczne każdorazowo traktowane i liczone jak koncert ponadnormowy
Chór Lublin TAK 0 15 0 0 0 0 0 Norma dla chórzystów jest zróżnicowana i uzależniona od predyspozycji głosowych dla I głosu : np; 6-10 koncertów oratoryjnych, festiwalowych, edukacyjnych, okolicznościowych. Śpiewak jest zobowiązany również do śpiewania
chór chłopięcy Filh Krak - - - - - - - - -
Chór Chłopięcy NFM NIE 0 0 0 0 0 0 0 -
Chór Chłopięcy Opole NIE 0 0 0 0 0 0 0 Ostatni rok działalności chóru chłopięcego to 2014.Chór działa projektowo.Jest to jedynie działalność artystyczna. Chórzyści nie byli zatrudnieni na etatach i nie otrzymywali z tego tytułu wynagrodzenia.
Chór Dziewczęcy NFM - - - - - - - - -
chór mieszany Filh Krak - - - - - - - - -
Chór OiFP - - - - - - - - -
Chór Opole NIE 0 0 0 0 0 0 0 Chór działa projektowo.Jest to jedynie działalność artystyczna. Chórzyści nie byli zatrudnieni na etatach i nie otrzymywali z tego tytułu wynagrodzenia.
Soliści OiFP - - - - - - - - -
OK Capella Bydgostiensis TAK 392 18 2 0 2 2 2 (-)
Ensemble Frédéric - - - - - - - - -
Lutosair Quintet NIE 0 0 0 0 0 0 0 -
Lutosławski Quartet NIE 0 0 0 0 0 0 0 -
NFM Ensemble NIE 0 0 0 0 0 0 0 -
NFM Trio Smyczkowe Leopoldinum NIE 0 0 0 0 0 0 0 -
Polish Cello Quartet NIE 0 0 0 0 0 0 0 -
West Side Sinfonietta - - - - - - - - -
Wrocław Baroque Ensemble NIE 0 0 0 0 0 0 0 ....
ZMD Lublin NIE 0 0 0 0 0 0 0 ...