-

Rok 2011 Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014 Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019

Frekwencja w stosunku do liczby wydarzeń 2019
Nazwa instytucji koncerty własne zespołów etatowych (bez edukacyjnych) koncerty edukacyjne, w tym symfoniczne i kameralne audycje umuzykalniające pozostałe wydarzenia własne
ilość koncertów frekwencja łącznie ilość koncertów frekwencja łącznie ilość koncertów frekwencja łącznie ilość wydarzeń frekwencja łącznie
Narodowe Forum Muzyki 172 95 425 57 77 136 792 47 520 50 53 998
Filharmonia Narodowa 91 79 046 45 26 850 2 273 396 302 56 15 200
Filharmonia Łódzka 62 35 975 42 4 825 202 13 455 84 19 417
Filharmonia Krakowska 81 29 192 221 35 320 525 54 921 36 4 524
Filharmonia Śląska 129 70 141 120 18 894 1 168 88 870 23 25
Filharmonia Poznańska 46 50 700 8 7 223 1 355 102 161 4 4 270
Filharmonia Pomorska 74 51 784 82 12 524 1 219 152 693 8 4 162
Filharmonia Bałtycka 165 62 328 24 14 837 29 2 439 100 1 094
Filharmonia Podkarpacka 46 30 504 31 13 121 991 35 234 62 12 655
Sinfonia Iuventus 36 31 472 4 134 0 0 1 110
Filharmonia Opolska 60 21 493 180 18 822 58 3 513 111 35 126
Filharmonia Częstochowska 39 17 420 13 7 402 311 31 135 41 11 100
Filharmonia Warmińsko-Mazurska 62 14 846 32 0 931 94 502 25 20 319
Filharmonia Świętokrzyska 42 15 381 45 9 931 1 002 114 380 60 4 494
Filharmonia Lubelska 64 24 233 31 6 052 64 14 549 54 14 638
Filharmonia Gorzowska 39 14 209 112 12 426 62 5 610 25 1 528
Filharmonia Zielonogórska 80 30 911 29 8 060 0 0 19 6 131
Filharmonia Dolnośląska 31 9 948 26 5 704 1 030 88 716 33 2 347
Filharmonia Kaliska 58 23 470 188 8 200 175 15 400 10 2 800
Filharmonia Sudecka 47 11 783 683 0 683 61 688 8 10 043
Filharmonia Koszalińska 57 17 634 8 4 026 0 0 110 34 641
Orkiestra Toruń 32 26 323 33 4 978 544 75 877 18 300
Filharmonia Zabrze 44 21 738 40 6 291 0 0 0 0
Sinfonia Baltica 37 7 602 15 4 422 0 0 1 350
Orkiestra Zamość 52 35 509 68 26 250 48 5 059 23 4 200
Orkiestra Płocka 47 24 125 73 12 578 274 14 998 7 2 490
AUKSO 18 4 200 10 420 0 0 14 950
Amadeus 26 10 977 0 10 977 0 0 0 0
Filharmonia Łomża 60 9 640 3 693 203 18 137 10 4 650
EOK Elbląg - - - - - - - -
Orkiestra Radomska 18 8 412 27 8 640 0 0 1 2 140
Filharmonia Sopot 26 15 261 2 400 2 0 0 0
Filharmonia Szczecin - - - - - - - -
NOSPR - - - - - - - -
Opera i Filharmonia Podlaska - - - - - - - -
OPRW - - - - - - - -
Sinfonia Varsovia - - - - - - - -
Sinfonietta Cracovia - - - - - - - -
sumy kolumn 1 841 901 682 2 252 367 136 13 941 1 437 159 994 273 702