-

Rok 2011 Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014 Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019

Frekwencja w stosunku do liczby wydarzeń 2014
Nazwa instytucji koncerty własne zespołów etatowych (bez edukacyjnych) koncerty edukacyjne, w tym symfoniczne i kameralne audycje umuzykalniające pozostałe wydarzenia własne
ilość koncertów frekwencja łącznie ilość koncertów frekwencja łącznie ilość koncertów frekwencja łącznie ilość wydarzeń frekwencja łącznie
Filharmonia Narodowa 55 61 606 70 42 686 2 402 379 643 33 22 503
Narodowe Forum Muzyki 170 18 017 43 18 811 554 33 620 76 31 377
Filharmonia Łódzka 50 18 661 34 9 610 109 2 547 56 32 066
Filharmonia Śląska 148 61 514 78 18 523 1 048 112 581 14 194 419
Filharmonia Poznańska 50 46 183 10 10 015 1 092 75 200 1 0
Filharmonia Szczecin 55 32 158 25 11 741 67 3 163 16 3 687
Filharmonia Pomorska 79 47 371 64 12 474 1 247 168 523 47 4 392
Filharmonia Bałtycka 255 141 775 38 13 300 0 0 23 22 555
Filharmonia Opolska 56 24 987 250 24 865 0 0 184 41 842
Filharmonia Warmińsko-Mazurska 70 6 043 2 855 829 91 799 56 36 123
Filharmonia Częstochowska 39 14 005 19 6 687 306 41 137 55 12 537
Filharmonia Podkarpacka 55 29 584 32 12 406 862 35 059 48 19 012
Filharmonia Świętokrzyska 39 13 621 27 7 709 613 104 368 60 24 446
Filharmonia Gorzowska 52 21 460 58 6 598 60 7 200 21 600 000
Filharmonia Lubelska 40 11 650 8 0 14 6 692 66 13 941
Filharmonia Sudecka 43 12 560 2 0 713 72 174 15 0
Filharmonia Dolnośląska 38 12 503 2 580 1 251 106 937 75 0
Filharmonia Zielonogórska 57 39 116 22 5 806 0 0 6 530
Filharmonia Kaliska 59 67 035 9 3 600 157 16 545 14 6 375
Filharmonia Koszalińska 96 32 939 11 5 573 0 0 11 9 141
Orkiestra Toruń 42 11 388 20 2 566 459 73 721 16 3 459
Filharmonia Zabrze 49 16 479 42 6 838 0 0 0 0
Sinfonia Baltica 24 6 236 5 1 644 0 0 19 6 964
Orkiestra Zamość 50 15 960 33 1 270 41 3 621 10 618
Orkiestra Płocka 29 8 749 95 17 146 304 15 030 5 1 753
EOK Elbląg 31 22 593 37 4 310 0 0 1 1 975
Orkiestra Radomska 15 10 220 30 11 000 0 0 7 1 900
Filharmonia Łomża 39 4 578 7 1 100 84 3 870 5 3 890
Filharmonia Sopot 33 28 964 3 900 0 0 7 5 220
Amadeus 10 0 0 0 0 0 0 4 528
AUKSO - - - - - - - -
Filharmonia Krakowska - - - - - - - -
NOSPR - - - - - - - -
Opera i Filharmonia Podlaska - - - - - - - -
OPRW - - - - - - - -
Sinfonia Iuventus - - - - - - - -
Sinfonia Varsovia - - - - - - - -
Sinfonietta Cracovia - - - - - - - -
sumy kolumn 1 828 837 955 1 076 258 613 12 212 1 353 430 947 1 105 253