-

Rok 2011 Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014 Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019

Frekwencja w stosunku do liczby wydarzeń 2017
Nazwa instytucji koncerty własne zespołów etatowych (bez edukacyjnych) koncerty edukacyjne, w tym symfoniczne i kameralne audycje umuzykalniające pozostałe wydarzenia własne
ilość koncertów frekwencja łącznie ilość koncertów frekwencja łącznie ilość koncertów frekwencja łącznie ilość wydarzeń frekwencja łącznie
Narodowe Forum Muzyki 196 115 108 45 29 518 754 45 240 112 41 459
Filharmonia Narodowa 92 69 731 59 35 795 2 354 411 318 56 18 000
Filharmonia Śląska 127 58 141 182 23 571 1 241 111 353 28 218
Filharmonia Łódzka 54 65 191 40 8 387 203 5 123 84 7 665
Filharmonia Szczecin 53 42 298 114 32 654 62 2 635 120 29 495
Filharmonia Krakowska 110 40 517 197 9 195 628 65 000 40 4 940
Filharmonia Poznańska 46 43 886 9 7 610 1 321 81 495 6 5 935
Filharmonia Pomorska 77 45 989 69 15 883 1 352 185 071 15 2 107
Filharmonia Bałtycka 90 36 632 31 18 600 0 0 9 3 593
Filharmonia Podkarpacka 50 29 753 36 9 397 919 32 405 39 5 603
Filharmonia Opolska 59 35 581 390 33 853 65 4 100 167 58 296
Filharmonia Częstochowska 47 38 385 13 6 055 331 38 525 74 11 051
Filharmonia Świętokrzyska 44 19 585 29 8 664 765 105 000 49 7 271
Filharmonia Warmińsko-Mazurska 73 11 083 0 0 826 95 772 22 30 711
Filharmonia Lubelska 51 16 473 25 3 533 48 13 337 62 17 983
Filharmonia Zielonogórska 72 27 034 10 6 978 0 0 14 3 158
Filharmonia Gorzowska 43 18 109 79 9 245 69 12 740 24 5 645
Filharmonia Dolnośląska 50 15 938 12 1 097 1 343 127 645 42 8 599
Filharmonia Sudecka 49 15 554 790 0 790 72 618 12 9 575
Filharmonia Kaliska 46 16 188 173 11 888 159 17 500 13 1 775
Filharmonia Koszalińska 56 22 328 8 4 385 0 0 48 22 719
Orkiestra Toruń 48 27 157 26 2 907 412 63 580 34 21 468
Filharmonia Zabrze 48 20 297 41 6 615 0 0 0 0
Sinfonia Baltica 39 11 026 17 5 011 0 0 14 8 559
Orkiestra Zamość 65 45 48 45 44 0 9 27
Orkiestra Płocka 27 19 083 112 17 792 285 14 058 2 60
AUKSO 15 4 000 10 300 0 0 20 900
EOK Elbląg 36 14 460 25 4 987 3 778 39 0
Orkiestra Radomska 17 6 350 30 8 230 0 0 6 600
Filharmonia Sopot 30 29 768 3 350 1 200 0 0
Filharmonia Łomża 41 6 636 5 1 298 101 5 510 11 2 150
Amadeus 25 10 302 0 10 302 0 0 0 0
NOSPR - - - - - - - -
Opera i Filharmonia Podlaska - - - - - - - -
OPRW - - - - - - - -
Sinfonia Iuventus - - - - - - - -
Sinfonia Varsovia - - - - - - - -
Sinfonietta Cracovia - - - - - - - -
sumy kolumn 1 876 932 628 2 628 334 145 14 076 1 511 003 1 171 329 562