-

Rok 2011 Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014 Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019

Frekwencja w stosunku do liczby wydarzeń 2016
Nazwa instytucji koncerty własne zespołów etatowych (bez edukacyjnych) koncerty edukacyjne, w tym symfoniczne i kameralne audycje umuzykalniające pozostałe wydarzenia własne
ilość koncertów frekwencja łącznie ilość koncertów frekwencja łącznie ilość koncertów frekwencja łącznie ilość wydarzeń frekwencja łącznie
Narodowe Forum Muzyki 240 491 083 60 35 256 2 092 59 264 299 28 401
Filharmonia Narodowa 114 87 000 58 38 500 2 315 435 000 33 13 600
Filharmonia Szczecin 53 42 298 114 32 654 62 2 635 120 29 495
Filharmonia Łódzka 48 23 581 49 9 705 166 3 060 32 18 644
Filharmonia Krakowska 83 39 094 88 34 205 646 65 000 55 1 352
Filharmonia Śląska 130 81 356 141 23 559 1 366 118 502 35 223 417
Filharmonia Poznańska 52 54 839 11 10 201 1 104 66 600 1 0
Filharmonia Pomorska 90 132 81 90 1 262 90 20 86
Filharmonia Bałtycka 217 99 445 24 16 168 0 0 62 9 329
Filharmonia Opolska 51 21 645 313 22 569 0 0 173 44 236
Filharmonia Warmińsko-Mazurska 83 16 053 0 0 814 82 073 37 31 961
Filharmonia Częstochowska 58 20 949 19 6 331 335 41 637 38 7 215
Filharmonia Świętokrzyska 44 17 315 23 6 051 663 101 470 62 8 677
Filharmonia Podkarpacka 58 33 834 44 14 087 917 32 683 59 7 252
Filharmonia Lubelska 47 19 757 62 13 451 0 0 66 24 654
Filharmonia Gorzowska 45 19 944 45 11 759 115 9 328 12 1 609
Filharmonia Zielonogórska 68 25 693 26 6 609 0 0 23 3 629
Filharmonia Sudecka 56 24 341 2 0 728 66 942 12 0
Filharmonia Dolnośląska 54 14 957 9 0 1 273 108 121 62 12 023
Filharmonia Koszalińska 81 30 441 8 4 255 0 0 50 16 892
Filharmonia Kaliska 49 33 523 171 18 760 0 0 12 1 673
Orkiestra Toruń 36 25 127 22 2 476 466 67 323 61 6 015
Filharmonia Zabrze 45 19 911 43 6 574 0 0 0 0
Sinfonia Baltica 32 7 196 18 5 363 0 0 23 9 748
Orkiestra Płocka 27 8 479 112 17 182 282 14 355 1 343
Orkiestra Zamość 46 17 760 77 3 820 29 3 820 5 3 930
EOK Elbląg 27 7 578 19 4 064 0 0 49 0
AUKSO 7 2 100 0 0 0 0 22 5 000
Amadeus 9 6 167 0 0 0 0 0 6 064
Filharmonia Sopot 36 32 040 3 250 1 200 0 0
Orkiestra Radomska 14 8 500 30 10 480 0 0 5 1 470
Filharmonia Łomża 47 4 772 5 1 498 101 6 115 10 5 110
NOSPR - - - - - - - -
Opera i Filharmonia Podlaska - - - - - - - -
OPRW - - - - - - - -
Sinfonia Iuventus - - - - - - - -
Sinfonia Varsovia - - - - - - - -
Sinfonietta Cracovia - - - - - - - -
sumy kolumn 2 047 1 336 910 1 677 355 917 14 737 1 284 218 1 439 521 825