-

Rok 2011 Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014 Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019

Frekwencja w stosunku do liczby wydarzeń 2011
Nazwa instytucji koncerty własne zespołów etatowych (bez edukacyjnych) koncerty edukacyjne, w tym symfoniczne i kameralne audycje umuzykalniające pozostałe wydarzenia własne
ilość koncertów frekwencja łącznie ilość koncertów frekwencja łącznie ilość koncertów frekwencja łącznie ilość wydarzeń frekwencja łącznie
Filharmonia Narodowa 68 61 043 56 37 840 2 356 343 859 45 19 143
Filharmonia Łódzka 67 33 992 25 6 345 955 83 687 74 30 943
Narodowe Forum Muzyki 131 10 686 34 13 600 408 24 480 65 47 952
Filharmonia Poznańska 48 58 438 13 10 735 695 63 608 9 0
Filharmonia Śląska 101 23 400 48 12 000 886 102 000 2 137 400
Filharmonia Bałtycka 271 144 430 18 7 700 0 0 29 18 393
Filharmonia Pomorska 81 47 124 45 11 038 1 040 140 723 48 9 397
Filharmonia Opolska 94 170 092 15 2 920 89 17 383 40 10 000
Filharmonia Warmińsko-Mazurska 55 17 363 0 0 961 130 047 13 17 136
Filharmonia Podkarpacka 49 21 927 30 13 786 720 67 586 45 11 576
Filharmonia Gorzowska 21 11 403 6 1 752 118 21 685 8 400
Filharmonia Szczecin 45 13 810 7 2 350 12 1 470 9 1 420
Filharmonia Lubelska 26 7 853 0 0 15 6 337 61 23 175
Filharmonia Świętokrzyska 42 17 201 19 6 519 577 97 295 19 8 380
Filharmonia Dolnośląska 39 20 200 3 1 835 873 91 985 86 0
Filharmonia Zielonogórska 56 26 967 30 6 423 0 0 7 230
Filharmonia Sudecka 50 20 826 9 0 607 36 532 8 0
Orkiestra Płocka 35 12 420 84 30 153 240 13 800 7 1 382
Orkiestra Toruń 134 12 420 12 675 440 60 666 96 94 741
Filharmonia Koszalińska 71 33 189 9 4 000 0 0 0 0
Sinfonia Baltica 23 5 464 16 4 364 6 1 597 11 5 310
Filharmonia Kaliska 61 29 550 9 3 540 162 17 037 17 3 180
Filharmonia Zabrze 51 27 006 41 6 150 0 0 0 0
Orkiestra Zamość 39 24 350 1 200 29 4 045 4 0
Orkiestra Radomska 18 12 000 30 14 000 0 0 11 2 000
Filharmonia Sopot 36 27 400 3 750 0 0 6 1 007
Filharmonia Łomża 46 6 597 13 2 990 73 7 790 6 5 000
Filharmonia Częstochowska 32 11 540 38 9 342 100 15 588 5 310
EOK Elbląg 45 21 110 11 1 397 0 0 3 2 720
Amadeus 0 0 0 0 0 0 0 0
AUKSO - - - - - - - -
Filharmonia Krakowska - - - - - - - -
NOSPR - - - - - - - -
Opera i Filharmonia Podlaska - - - - - - - -
OPRW - - - - - - - -
Sinfonia Iuventus - - - - - - - -
Sinfonia Varsovia - - - - - - - -
Sinfonietta Cracovia - - - - - - - -
sumy kolumn 1 835 929 801 625 212 404 11 362 1 349 200 734 451 195