-

Rok 2011 Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014 Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019

Frekwencja w stosunku do liczby wydarzeń 2012
Nazwa instytucji koncerty własne zespołów etatowych (bez edukacyjnych) koncerty edukacyjne, w tym symfoniczne i kameralne audycje umuzykalniające pozostałe wydarzenia własne
ilość koncertów frekwencja łącznie ilość koncertów frekwencja łącznie ilość koncertów frekwencja łącznie ilość wydarzeń frekwencja łącznie
Filharmonia Narodowa 71 50 375 59 41 197 2 383 348 544 42 19 637
Filharmonia Łódzka 48 18 216 13 6 854 1 103 86 458 51 25 678
Narodowe Forum Muzyki 156 18 511 42 16 637 432 25 920 76 38 103
Filharmonia Śląska 174 78 000 53 12 000 1 024 105 000 35 195 000
Filharmonia Poznańska 40 43 752 10 10 551 872 68 085 7 0
Filharmonia Pomorska 65 36 162 62 12 077 1 104 147 336 42 8 338
Filharmonia Bałtycka 271 139 259 38 13 300 0 0 15 17 718
Filharmonia Opolska 50 21 951 35 3 631 0 0 108 20 562
Filharmonia Podkarpacka 47 18 971 28 13 869 864 63 312 54 15 638
Filharmonia Warmińsko-Mazurska 72 15 373 0 0 1 014 120 145 52 29 326
Filharmonia Świętokrzyska 40 14 667 26 8 062 551 93 150 61 8 010
Filharmonia Częstochowska 30 12 590 32 8 697 173 22 382 27 4 034
Filharmonia Gorzowska 28 13 878 18 4 374 247 30 634 15 1 675
Filharmonia Szczecin 42 15 303 4 270 9 1 268 6 1 062
Filharmonia Lubelska 27 7 131 0 0 24 6 018 75 13 176
Filharmonia Zielonogórska 55 27 146 26 7 027 0 0 6 0
Filharmonia Dolnośląska 34 17 745 5 2 596 1 051 98 194 68 0
Filharmonia Sudecka 55 18 000 2 0 651 65 041 8 0
Orkiestra Płocka 34 13 482 71 22 823 247 12 300 8 5 776
Filharmonia Koszalińska 53 29 908 2 840 0 0 37 11 081
Filharmonia Kaliska 54 39 535 6 3 100 199 25 130 12 2 150
Sinfonia Baltica 20 4 105 12 3 957 5 1 484 13 6 449
Orkiestra Toruń 38 13 810 20 1 675 440 66 453 18 2 800
Filharmonia Zabrze 51 17 251 44 6 683 0 0 0 0
Orkiestra Zamość 35 41 530 0 0 44 5 116 12 0
Orkiestra Radomska 15 7 000 30 14 000 0 0 12 3 600
Filharmonia Sopot 28 22 110 2 450 0 0 8 5 580
EOK Elbląg 48 32 007 9 1 529 0 0 3 1 630
Filharmonia Łomża 47 5 726 12 2 764 70 5 785 11 5 070
Amadeus 0 0 0 0 0 0 0 0
AUKSO - - - - - - - -
Filharmonia Krakowska - - - - - - - -
NOSPR - - - - - - - -
Opera i Filharmonia Podlaska - - - - - - - -
OPRW - - - - - - - -
Sinfonia Iuventus - - - - - - - -
Sinfonia Varsovia - - - - - - - -
Sinfonietta Cracovia - - - - - - - -
sumy kolumn 1 728 793 494 661 218 963 12 507 1 397 755 882 442 093