-

Rok 2011 Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014 Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019

Frekwencja w stosunku do liczby wydarzeń 2013
Nazwa instytucji koncerty własne zespołów etatowych (bez edukacyjnych) koncerty edukacyjne, w tym symfoniczne i kameralne audycje umuzykalniające pozostałe wydarzenia własne
ilość koncertów frekwencja łącznie ilość koncertów frekwencja łącznie ilość koncertów frekwencja łącznie ilość wydarzeń frekwencja łącznie
Filharmonia Narodowa 53 49 719 67 45 320 2 395 342 541 35 26 363
Narodowe Forum Muzyki 166 13 410 37 18 284 455 27 300 82 65 511
Filharmonia Łódzka 58 29 162 25 8 150 1 068 85 720 32 28 760
Filharmonia Śląska 103 42 700 58 13 500 1 101 106 000 1 162 200
Filharmonia Poznańska 45 45 346 10 9 158 1 014 61 425 1 0
Filharmonia Pomorska 76 31 616 51 12 128 1 141 154 489 38 7 716
Filharmonia Bałtycka 404 144 743 40 14 000 0 0 20 17 091
Filharmonia Opolska 54 27 368 106 16 009 0 0 151 40 322
Filharmonia Warmińsko-Mazurska 69 14 837 0 0 833 104 361 52 28 041
Filharmonia Częstochowska 54 23 750 29 8 883 320 40 124 49 11 736
Filharmonia Świętokrzyska 39 11 958 21 6 914 603 105 850 93 18 086
Filharmonia Gorzowska 46 18 420 27 3 537 123 12 270 18 2 000
Filharmonia Szczecin 43 40 642 27 4 490 28 661 5 852
Filharmonia Podkarpacka 48 21 481 42 24 525 874 38 181 54 12 248
Filharmonia Lubelska 26 7 720 2 0 15 6 527 77 11 710
Filharmonia Zielonogórska 50 28 119 27 6 606 0 0 6 380
Filharmonia Dolnośląska 38 19 521 2 560 1 156 107 223 76 0
Filharmonia Sudecka 48 13 475 2 0 789 80 969 9 0
Filharmonia Kaliska 59 37 855 9 3 600 172 16 310 22 11 830
Filharmonia Koszalińska 69 34 770 0 0 0 0 36 7 897
Orkiestra Płocka 32 8 159 79 18 702 260 12 960 8 4 710
Orkiestra Toruń 43 10 145 20 2 322 398 63 981 23 3 380
Sinfonia Baltica 32 3 646 11 3 064 0 627 11 5 582
Filharmonia Zabrze 52 18 560 40 5 883 0 0 0 0
Orkiestra Zamość 43 18 764 31 1 972 32 3 451 14 389
EOK Elbląg 38 16 869 33 4 013 0 0 4 2 140
Orkiestra Radomska 16 9 000 30 14 000 0 0 9 1 200
Filharmonia Sopot 32 28 761 3 400 0 0 8 5 190
Filharmonia Łomża 45 4 413 7 1 580 73 3 310 8 6 160
Amadeus 0 0 0 0 0 0 0 0
AUKSO - - - - - - - -
Filharmonia Krakowska - - - - - - - -
NOSPR - - - - - - - -
Opera i Filharmonia Podlaska - - - - - - - -
OPRW - - - - - - - -
Sinfonia Iuventus - - - - - - - -
Sinfonia Varsovia - - - - - - - -
Sinfonietta Cracovia - - - - - - - -
sumy kolumn 1 881 774 929 836 247 600 12 850 1 374 280 942 481 494