Wybrane koszty dot. zakupów i utrzymania instrumentarium, strojów estradowych, zakupów i wypożyczania materiałów nutowych oraz praw autorskich.

Rok 2011 Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014 Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019

Wybrane koszty szczegółowe niezbędne do prowadzenia działalności statutowej 2011
Nazwa instytucji akcesoria do instrumentów ekwiwalent
za instrumenty
prywatne
strojenie
instrumentów
instytucji
naprawy
i remonty
instrumentów
instytucji
materiały
nutowe:
zakupy
i wypożyczanie
ubrania
estradowe:
zakupy
i naprawa
ubrania
estradowe
- ekwiwalent
tantiemy (zaiks) reklama zakupy
instrumentów
suma
składowych
wymienionych
w tabeli
w zł %
do dotacji
podm.
w zł %
do dotacji
podm.
w zł %
do dotacji
podm.
w zł %
do dotacji
podm.
w zł %
do dotacji
podm.
w zł %
do dotacji
podm.
w zł %
do dotacji
podm.
w zł %
do dotacji
podm.
w zł %
do dotacji
podm.
w zł %
do dotacji
podm.
w zł %
do dotacji
podm.
Filharmonia Narodowa 72 720 0,00 78 598 0,00 5 287 0,00 26 920 0,00 428 839 2,00 15 491 0,00 8 980 0,00 226 522 1,00 659 387 3,00 604 446 2,00 2 127 190 8,00
Filharmonia Łódzka 18 835 0,00 111 247 1,00 27 670 0,00 5 541 0,00 88 114 1,00 7 659 0,00 13 238 0,00 38 454 0,00 398 683 3,00 245 395 2,00 954 836 6,00
Narodowe Forum Muzyki 7 601 0,00 314 191 2,00 12 500 0,00 12 630 0,00 205 312 2,00 0 0,00 0 0,00 95 233 1,00 750 636 6,00 0 0,00 1 398 103 10,00
Filharmonia Poznańska 41 031 0,00 139 775 1,00 27 250 0,00 58 522 0,00 174 295 1,00 34 042 0,00 0 0,00 74 413 1,00 196 298 2,00 475 697 4,00 1 221 323 10,00
Filharmonia Śląska 353 0,00 171 035 1,00 22 600 0,00 9 043 0,00 93 795 1,00 470 0,00 0 0,00 14 115 0,00 142 265 1,00 141 940 1,00 595 616 5,00
Filharmonia Bałtycka 22 235 0,00 129 859 1,00 37 685 0,00 20 717 0,00 102 261 1,00 0 0,00 27 981 0,00 214 344 2,00 550 512 6,00 2 967 0,00 1 108 561 11,00
Filharmonia Pomorska 984 0,00 146 851 2,00 0 0,00 0 0,00 46 474 1,00 0 0,00 20 076 0,00 104 700 1,00 167 246 2,00 913 0,00 487 244 5,00
Filharmonia Opolska 0 0,00 110 555 1,00 3 650 0,00 1 544 0,00 28 206 0,00 12 250 0,00 32 550 0,00 15 081 0,00 87 368 1,00 0 0,00 291 204 3,00
Filharmonia Warmińsko-Mazurska 0 0,00 68 300 1,00 3 344 0,00 4 560 0,00 27 958 0,00 0 0,00 0 0,00 25 070 0,00 49 526 1,00 71 499 1,00 250 257 4,00
Filharmonia Podkarpacka 113 897 2,00 79 720 1,00 0 0,00 4 688 0,00 108 006 2,00 1 300 0,00 8 917 0,00 71 655 1,00 130 422 2,00 650 155 11,00 1 168 760 19,00
Filharmonia Gorzowska 0 0,00 22 292 0,00 8 400 0,00 0 0,00 37 339 1,00 19 707 0,00 0 0,00 28 119 1,00 282 988 5,00 0 0,00 398 845 7,00
Filharmonia Szczecin 0 0,00 133 424 3,00 0 0,00 0 0,00 54 763 1,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 160 576 3,00 0 0,00 348 763 7,00
Filharmonia Lubelska 0 0,00 125 660 2,00 0 0,00 6 291 0,00 38 865 1,00 0 0,00 0 0,00 56 248 1,00 84 464 2,00 0 0,00 311 528 6,00
Filharmonia Świętokrzyska 19 218 0,00 9 040 0,00 4 050 0,00 4 260 0,00 44 357 1,00 0 0,00 0 0,00 5 996 0,00 79 526 2,00 0 0,00 166 447 3,00
Filharmonia Dolnośląska 0 0,00 88 237 2,00 10 240 0,00 4 105 0,00 30 817 1,00 5 525 0,00 21 442 0,00 17 704 0,00 53 250 1,00 135 0,00 231 455 5,00
Filharmonia Zielonogórska 0 0,00 119 625 3,00 3 560 0,00 1 022 0,00 31 390 1,00 0 0,00 12 454 0,00 34 255 1,00 10 094 0,00 0 0,00 212 400 5,00
Filharmonia Sudecka 28 474 1,00 0 0,00 1 400 0,00 0 0,00 13 862 0,00 0 0,00 0 0,00 14 377 0,00 40 456 1,00 0 0,00 98 569 2,00
Orkiestra Płocka 0 0,00 23 935 1,00 1 830 0,00 216 0,00 14 417 0,00 0 0,00 0 0,00 12 618 0,00 51 844 1,00 56 034 2,00 160 894 5,00
Orkiestra Toruń 0 0,00 39 537 1,00 1 350 0,00 9 454 0,00 10 190 0,00 0 0,00 0 0,00 6 759 0,00 58 493 2,00 16 300 0,00 142 083 4,00
Filharmonia Koszalińska 0 0,00 98 086 3,00 0 0,00 4 539 0,00 32 672 1,00 4 567 0,00 16 845 1,00 28 071 1,00 25 928 1,00 356 306 11,00 567 014 17,00
Sinfonia Baltica 0 0,00 144 024 4,00 1 050 0,00 0 0,00 3 382 0,00 0 0,00 0 0,00 21 720 1,00 23 886 1,00 103 330 3,00 297 392 9,00
Filharmonia Kaliska 5 194 0,00 154 084 5,00 1 620 0,00 4 485 0,00 14 947 0,00 42 972 1,00 0 0,00 14 432 0,00 76 065 2,00 0 0,00 313 799 10,00
Filharmonia Zabrze 1 902 0,00 28 050 1,00 0 0,00 6 866 0,00 3 047 0,00 0 0,00 0 0,00 526 0,00 4 475 0,00 0 0,00 44 866 2,00
Orkiestra Zamość 0 0,00 19 580 1,00 500 0,00 0 0,00 1 092 0,00 0 0,00 0 0,00 46 170 2,00 33 463 1,00 129 791 5,00 230 596 8,00
Orkiestra Radomska 4 675 0,00 0 0,00 4 344 0,00 0 0,00 17 408 1,00 0 0,00 0 0,00 8 732 1,00 1 000 0,00 45 378 3,00 81 537 5,00
Filharmonia Sopot 13 070 1,00 0 0,00 1 250 0,00 0 0,00 5 988 0,00 0 0,00 0 0,00 8 000 1,00 9 970 1,00 0 0,00 38 278 3,00
Filharmonia Łomża 0 0,00 21 396 2,00 0 0,00 0 0,00 6 232 1,00 0 0,00 1 606 0,00 5 861 0,00 15 458 1,00 0 0,00 50 553 4,00
Filharmonia Częstochowska 794 0,00 45 130 4,00 8 420 1,00 0 0,00 23 405 2,00 0 0,00 1 600 0,00 16 618 2,00 22 868 2,00 0 0,00 118 835 11,00
EOK Elbląg 0 0,00 3 637 0,00 3 169 0,00 0 0,00 11 303 1,00 0 0,00 0 0,00 10 188 1,00 35 925 3,00 0 0,00 64 222 6,00
Amadeus 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 -
AUKSO - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Filharmonia Krakowska - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
NOSPR - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Opera i Filharmonia Podlaska - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
OPRW - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Sinfonia Iuventus - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Sinfonia Varsovia - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Sinfonietta Cracovia - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
sumy kolumn 350 983 2 425 868 191 169 185 403 1 698 736 143 983 165 689 1 215 981 4 203 072 2 900 286 13 481 170