Przychody instytucji z działalności statutowej (wpływy z biletów, reklamy, wynajmu pomieszczeń, sprzedaży wydawnictw itp.).

Rok 2011 Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014 Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019

Wybierz rok do porównania:
Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014 Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019

Przychody własne instytucji 2011
Nazwa instytucji sprzedaż biletów i abonamentów sprzedaż ryczałtowa koncertów zespołów własnych inne wpływy z działalności statutowej (płyty, licencje, wydawnictwa) wynajem sal koncertowych i innych pomieszczeń oraz dzierżawa pomieszczeń i majątku przychody z reklam, od sponsorów, darowizny inne nie wymienione ogółem wpływy
Filharmonia Narodowa 3 206 452 921 835 390 323 1 346 590 815 719 1 954 216 8 635 135
Filharmonia Łódzka 881 788 0 0 389 465 169 273 759 534 2 200 060
Narodowe Forum Muzyki 1 097 595 2 673 232 239 744 313 727 422 471 138 252 4 885 021
Filharmonia Poznańska 1 020 781 75 046 13 857 0 407 059 1 203 916 2 720 659
Filharmonia Śląska 376 765 345 859 9 167 19 826 31 557 125 823 908 997
Filharmonia Bałtycka 1 498 290 1 102 868 0 2 440 641 629 249 288 376 5 959 424
Filharmonia Pomorska 1 731 228 0 1 923 386 180 86 968 8 825 2 215 124
Filharmonia Opolska 214 463 1 404 836 9 821 65 812 155 870 254 586 2 105 388
Filharmonia Warmińsko-Mazurska 440 695 303 654 14 585 0 88 475 24 943 872 352
Filharmonia Podkarpacka 1 003 376 0 5 691 408 088 412 878 261 687 2 091 720
Filharmonia Gorzowska 536 676 5 000 602 43 601 607 420 2 086 1 195 385
Filharmonia Szczecin 294 024 193 172 1 756 85 434 2 000 83 069 659 455
Filharmonia Lubelska 1 218 914 84 568 0 180 324 214 369 11 165 1 709 340
Filharmonia Świętokrzyska 305 758 27 174 25 479 0 8 000 293 470 659 881
Filharmonia Dolnośląska 258 353 397 318 67 470 107 557 63 503 40 753 934 954
Filharmonia Zielonogórska 486 072 125 548 2 002 196 096 2 313 333 73 742 3 196 793
Filharmonia Sudecka 218 415 198 684 781 33 225 31 191 95 562 577 858
Orkiestra Płocka 280 722 66 631 215 4 910 164 000 68 905 585 383
Orkiestra Toruń 178 173 457 439 0 0 46 355 49 650 731 617
Filharmonia Koszalińska 315 218 313 457 4 432 0 16 244 106 037 755 388
Sinfonia Baltica 310 393 16 500 1 106 121 517 26 277 197 110 672 903
Filharmonia Kaliska 125 057 247 831 0 150 810 144 911 47 257 715 866
Filharmonia Zabrze 94 218 351 910 0 3 000 0 7 168 456 296
Orkiestra Zamość 110 445 191 323 6 475 0 13 926 39 401 361 570
Orkiestra Radomska 226 205 61 325 1 667 124 651 6 826 42 655 463 329
Filharmonia Sopot 21 700 17 589 0 0 0 0 39 289
Filharmonia Łomża 42 715 114 120 23 463 25 163 19 634 7 312 232 407
Filharmonia Częstochowska 149 762 128 346 5 137 15 599 21 739 2 285 322 868
EOK Elbląg 104 316 82 800 0 0 170 500 195 620 553 236
Amadeus 0 0 0 0 0 0 0
AUKSO - - - - - - -
Filharmonia Krakowska - - - - - - -
NOSPR - - - - - - -
Opera i Filharmonia Podlaska - - - - - - -
OPR - - - - - - -
Sinfonia Iuventus - - - - - - -
Sinfonia Varsovia - - - - - - -
Sinfonietta Cracovia - - - - - - -
sumy kolumn 16 748 569 9 908 065 825 696 6 462 216 7 089 747 6 383 405 47 417 698


Przychody własne instytucji i porównanie z wybranym rokiem
Nazwa instytucji wpływy w roku 2011 wpływy w roku różnica w złotych różnica w %
Filharmonia Narodowa 8 635 135 - - -
Filharmonia Łódzka 2 200 060 - - -
Narodowe Forum Muzyki 4 885 021 - - -
Filharmonia Poznańska 2 720 659 - - -
Filharmonia Śląska 908 997 - - -
Filharmonia Bałtycka 5 959 424 - - -
Filharmonia Pomorska 2 215 124 - - -
Filharmonia Opolska 2 105 388 - - -
Filharmonia Warmińsko-Mazurska 872 352 - - -
Filharmonia Podkarpacka 2 091 720 - - -
Filharmonia Gorzowska 1 195 385 - - -
Filharmonia Szczecin 659 455 - - -
Filharmonia Lubelska 1 709 340 - - -
Filharmonia Świętokrzyska 659 881 - - -
Filharmonia Dolnośląska 934 954 - - -
Filharmonia Zielonogórska 3 196 793 - - -
Filharmonia Sudecka 577 858 - - -
Orkiestra Płocka 585 383 - - -
Orkiestra Toruń 731 617 - - -
Filharmonia Koszalińska 755 388 - - -
Sinfonia Baltica 672 903 - - -
Filharmonia Kaliska 715 866 - - -
Filharmonia Zabrze 456 296 - - -
Orkiestra Zamość 361 570 - - -
Orkiestra Radomska 463 329 - - -
Filharmonia Sopot 39 289 - - -
Filharmonia Łomża 232 407 - - -
Filharmonia Częstochowska 322 868 - - -
EOK Elbląg 553 236 - - -
Amadeus 0 - - -
AUKSO - - - -
Filharmonia Krakowska - - - -
NOSPR - - - -
Opera i Filharmonia Podlaska - - - -
OPR - - - -
Sinfonia Iuventus - - - -
Sinfonia Varsovia - - - -
Sinfonietta Cracovia - - - -