Informacje statystyczne o festiwalach, konkursach, sesjach, konferencjach, wystawach, projekcjach filmowych i imprezach obcych organizowanych w instytucji.

Rok 2011 Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014 Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019

Wybierz rok do porównania:
Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014 Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019

Pozostała działalność artystyczna instytucji - ilość wydarzeń cyklicznych 2011
Nazwa instytucji cykliczne festiwale, konkursy itp. - ilość rocznie inne wydarzenia własne (film, MET, wystawy, sesje itp.) inne projekty unijne, krajowe - jako lider lub partner imprezy obce organizowane w siedzibie
Filharmonia Narodowa 4,00 0,00 0,00 41,00
Filharmonia Łódzka 3,00 12,00 0,00 38,00
Narodowe Forum Muzyki 4,00 3,00 1,00 24,00
Filharmonia Poznańska 1,00 4,00 0,00 0,00
Filharmonia Śląska 11,00 0,00 33,00 0,00
Filharmonia Bałtycka 11,00 15,00 0,00 80,00
Filharmonia Pomorska 1,00 1,00 3,00 35,00
Filharmonia Opolska 9,00 23,00 6,00 0,00
Filharmonia Warmińsko-Mazurska 0,00 0,00 0,00 0,00
Filharmonia Podkarpacka 2,00 6,00 0,00 76,00
Filharmonia Gorzowska 1,00 2,00 1,00 18,00
Filharmonia Szczecin 0,00 0,00 0,00 40,00
Filharmonia Lubelska 7,00 4,00 1,00 75,00
Filharmonia Świętokrzyska 2,00 5,00 3,00 0,00
Filharmonia Dolnośląska 5,00 7,00 6,00 29,00
Filharmonia Zielonogórska 2,00 0,00 0,00 64,00
Filharmonia Sudecka 3,00 0,00 0,00 2,00
Orkiestra Płocka 1,00 0,00 0,00 0,00
Orkiestra Toruń 3,00 0,00 1,00 0,00
Filharmonia Koszalińska 2,00 0,00 0,00 0,00
Sinfonia Baltica 2,00 1,00 0,00 2,00
Filharmonia Kaliska 3,00 0,00 1,00 0,00
Filharmonia Zabrze 1,00 0,00 0,00 1,00
Orkiestra Zamość 2,00 0,00 0,00 0,00
Orkiestra Radomska 3,00 5,00 0,00 67,00
Filharmonia Sopot 2,00 0,00 0,00 0,00
Filharmonia Łomża 1,00 0,00 0,00 22,00
Filharmonia Częstochowska 1,00 1,00 0,00 0,00
EOK Elbląg 10,00 0,00 0,00 16,00
Amadeus 0,00 0,00 0,00 0,00
AUKSO - - - -
Filharmonia Krakowska - - - -
NOSPR - - - -
Opera i Filharmonia Podlaska - - - -
OPRW - - - -
Sinfonia Iuventus - - - -
Sinfonia Varsovia - - - -
Sinfonietta Cracovia - - - -
sumy kolumn 97,00 89,00 56,00 630,00


Pozostała działalność artystyczna instytucji - porównanie ilości wydarzeń cyklicznych
Nazwa zespołu cykliczne festiwale, konkursy itp. - ilość rocznie inne wydarzenia własne (film, MET, wystawy, sesje itp.) inne projekty unijne, krajowe - jako lider lub partner imprezy obce organizowane w siedzibie
w roku 2011 w roku różnica + / - w % w roku 2011 w roku różnica + / - w % w roku 2011 w roku różnica + / - w % w roku 2011 w roku różnica + / - w %
Filharmonia Narodowa 4,00 - - - 0,00 - - - 0,00 - - - 41,00 - - -
Filharmonia Łódzka 3,00 - - - 12,00 - - - 0,00 - - - 38,00 - - -
Narodowe Forum Muzyki 4,00 - - - 3,00 - - - 1,00 - - - 24,00 - - -
Filharmonia Poznańska 1,00 - - - 4,00 - - - 0,00 - - - 0,00 - - -
Filharmonia Śląska 11,00 - - - 0,00 - - - 33,00 - - - 0,00 - - -
Filharmonia Bałtycka 11,00 - - - 15,00 - - - 0,00 - - - 80,00 - - -
Filharmonia Pomorska 1,00 - - - 1,00 - - - 3,00 - - - 35,00 - - -
Filharmonia Opolska 9,00 - - - 23,00 - - - 6,00 - - - 0,00 - - -
Filharmonia Warmińsko-Mazurska 0,00 - - - 0,00 - - - 0,00 - - - 0,00 - - -
Filharmonia Podkarpacka 2,00 - - - 6,00 - - - 0,00 - - - 76,00 - - -
Filharmonia Gorzowska 1,00 - - - 2,00 - - - 1,00 - - - 18,00 - - -
Filharmonia Szczecin 0,00 - - - 0,00 - - - 0,00 - - - 40,00 - - -
Filharmonia Lubelska 7,00 - - - 4,00 - - - 1,00 - - - 75,00 - - -
Filharmonia Świętokrzyska 2,00 - - - 5,00 - - - 3,00 - - - 0,00 - - -
Filharmonia Dolnośląska 5,00 - - - 7,00 - - - 6,00 - - - 29,00 - - -
Filharmonia Zielonogórska 2,00 - - - 0,00 - - - 0,00 - - - 64,00 - - -
Filharmonia Sudecka 3,00 - - - 0,00 - - - 0,00 - - - 2,00 - - -
Orkiestra Płocka 1,00 - - - 0,00 - - - 0,00 - - - 0,00 - - -
Orkiestra Toruń 3,00 - - - 0,00 - - - 1,00 - - - 0,00 - - -
Filharmonia Koszalińska 2,00 - - - 0,00 - - - 0,00 - - - 0,00 - - -
Sinfonia Baltica 2,00 - - - 1,00 - - - 0,00 - - - 2,00 - - -
Filharmonia Kaliska 3,00 - - - 0,00 - - - 1,00 - - - 0,00 - - -
Filharmonia Zabrze 1,00 - - - 0,00 - - - 0,00 - - - 1,00 - - -
Orkiestra Zamość 2,00 - - - 0,00 - - - 0,00 - - - 0,00 - - -
Orkiestra Radomska 3,00 - - - 5,00 - - - 0,00 - - - 67,00 - - -
Filharmonia Sopot 2,00 - - - 0,00 - - - 0,00 - - - 0,00 - - -
Filharmonia Łomża 1,00 - - - 0,00 - - - 0,00 - - - 22,00 - - -
Filharmonia Częstochowska 1,00 - - - 1,00 - - - 0,00 - - - 0,00 - - -
EOK Elbląg 10,00 - - - 0,00 - - - 0,00 - - - 16,00 - - -
Amadeus 0,00 - - - 0,00 - - - 0,00 - - - 0,00 - - -
AUKSO - - - - - - - - - - - - - - - -
Filharmonia Krakowska - - - - - - - - - - - - - - - -
NOSPR - - - - - - - - - - - - - - - -
Opera i Filharmonia Podlaska - - - - - - - - - - - - - - - -
OPRW - - - - - - - - - - - - - - - -
Sinfonia Iuventus - - - - - - - - - - - - - - - -
Sinfonia Varsovia - - - - - - - - - - - - - - - -
Sinfonietta Cracovia - - - - - - - - - - - - - - - -
sumy kolumn 97,00 - - - 89,00 - - - 56,00 - - - 630,00 - - -