-

Rok 2011 Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014 Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019

Wybierz rok do porównania:
Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014 Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019

Średnie wynagrodzenia pracowników nieartystycznych 2011
Nazwa kierownictwo impresariat administracja zaplecze techniczne outsourcing średnio
(bez kierownictwa
i outsourcingu)
średnio na jeden etat miesięcznie średnio na jeden etat miesięcznie średnio na jeden etat miesięcznie średnio na jeden etat miesięcznie średnio na jeden etat miesięcznie
Filharmonia Narodowa 14 601,86 6 040,17 4 967,52 3 569,35 - 4 859,02
Filharmonia Łódzka 10 931,38 3 355,06 4 993,45 3 115,58 4 522,22 3 821,36
Narodowe Forum Muzyki 6 607,70 3 673,40 3 926,92 3 400,17 1 985,84 3 666,83
Filharmonia Poznańska 11 644,00 3 524,93 4 343,75 4 249,31 - 4 039,33
Filharmonia Śląska 9 225,33 - 3 568,73 2 410,04 1 864,79 2 989,39
Filharmonia Bałtycka 10 445,12 4 956,94 2 208,92 4 017,46 122,71 3 727,77
Filharmonia Pomorska 13 421,72 3 687,43 4 331,25 2 398,03 - 3 472,24
Filharmonia Opolska 16 385,89 6 233,08 5 477,91 2 671,33 - 4 794,11
Filharmonia Warmińsko-Mazurska 13 178,71 2 902,37 4 343,10 1 876,12 - 3 040,53
Filharmonia Podkarpacka 7 536,61 3 300,98 3 796,31 2 300,07 196,11 3 132,46
Filharmonia Gorzowska 8 718,44 2 955,07 3 203,51 2 561,76 - 2 906,78
Filharmonia Szczecin 8 803,97 2 417,78 3 027,79 2 722,92 - 2 722,83
Filharmonia Lubelska 5 836,92 3 882,36 2 369,35 2 722,13 - 2 991,28
Filharmonia Świętokrzyska 7 463,22 3 131,72 3 352,51 2 931,22 1 379,39 3 138,48
Filharmonia Dolnośląska 8 704,92 2 939,41 2 652,37 2 195,00 - 2 595,59
Filharmonia Zielonogórska 8 407,44 2 880,67 3 649,96 2 310,88 1 968,00 2 947,17
Filharmonia Sudecka 8 400,42 2 595,15 3 962,12 4 111,87 - 3 556,38
Orkiestra Płocka 7 520,04 2 651,33 3 065,37 2 554,61 400,65 2 757,10
Orkiestra Toruń 6 428,63 893,57 3 161,47 5 316,44 550,50 3 123,83
Filharmonia Koszalińska 6 124,72 2 775,75 3 221,02 1 999,31 633,33 2 665,36
Sinfonia Baltica 7 158,00 3 973,36 3 763,06 2 150,13 - 3 295,52
Filharmonia Kaliska 5 939,54 4 517,25 3 595,28 3 860,42 - 3 990,98
Filharmonia Zabrze 8 682,92 2 152,50 2 327,17 1 546,25 - 2 008,64
Orkiestra Zamość 6 655,92 2 532,58 2 579,83 1 872,23 - 2 328,22
Orkiestra Radomska 7 262,33 3 323,03 4 427,33 3 452,30 - 3 734,22
Filharmonia Sopot 10 261,83 1 063,33 - - - 1 063,33
Filharmonia Łomża 0,00 0,00 - 0,00 - 0
Filharmonia Częstochowska 6 632,29 3 074,49 3 302,42 2 061,94 387,75 2 812,95
EOK Elbląg 5 523,44 1 948,30 2 278,33 - - 2 113,32
Amadeus - - - - - -
AUKSO - - - - - -
Filharmonia Krakowska - - - - - -
NOSPR - - - - - -
Opera i Filharmonia Podlaska - - - - - -
OPRW - - - - - -
Sinfonia Iuventus - - - - - -
Sinfonia Varsovia - - - - - -
Sinfonietta Cracovia - - - - - -


Porównanie średnich zarobków pracowników nieartystycznych
Nazwa 2011 różnica +/- zmiana w % +/-
Filharmonia Narodowa 4 859,02 - - -
Filharmonia Łódzka 3 821,36 - - -
Narodowe Forum Muzyki 3 666,83 - - -
Filharmonia Poznańska 4 039,33 - - -
Filharmonia Śląska 2 989,39 - - -
Filharmonia Bałtycka 3 727,77 - - -
Filharmonia Pomorska 3 472,24 - - -
Filharmonia Opolska 4 794,11 - - -
Filharmonia Warmińsko-Mazurska 3 040,53 - - -
Filharmonia Podkarpacka 3 132,46 - - -
Filharmonia Gorzowska 2 906,78 - - -
Filharmonia Szczecin 2 722,83 - - -
Filharmonia Lubelska 2 991,28 - - -
Filharmonia Świętokrzyska 3 138,48 - - -
Filharmonia Dolnośląska 2 595,59 - - -
Filharmonia Zielonogórska 2 947,17 - - -
Filharmonia Sudecka 3 556,38 - - -
Orkiestra Płocka 2 757,10 - - -
Orkiestra Toruń 3 123,83 - - -
Filharmonia Koszalińska 2 665,36 - - -
Sinfonia Baltica 3 295,52 - - -
Filharmonia Kaliska 3 990,98 - - -
Filharmonia Zabrze 2 008,64 - - -
Orkiestra Zamość 2 328,22 - - -
Orkiestra Radomska 3 734,22 - - -
Filharmonia Sopot 1 063,33 - - -
Filharmonia Łomża 0 - - -
Filharmonia Częstochowska 2 812,95 - - -
EOK Elbląg 2 113,32 - - -
Amadeus - - - -
AUKSO - - - -
Filharmonia Krakowska - - - -
NOSPR - - - -
Opera i Filharmonia Podlaska - - - -
OPRW - - - -
Sinfonia Iuventus - - - -
Sinfonia Varsovia - - - -
Sinfonietta Cracovia - - - -