Zestawienie minutażu nagrań płytowych i transmisji lub rejestracji koncertów poszczególnych zespołów, w tym dla mediów publicznych.

Rok 2011 Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014 Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019

Wybierz rok do porównania:
Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019

Nagrania i rejestracje 2016
Nazwa zespołu Minutaż nagrań (CD/ DVD) minutaż streamings live Minutaż rejestracji lub transmisji dla radia i TV
ogółem w tym dla mediów publicznych
NFM Filharmonia Wrocławska 47 0 200 200
OFN 51 462 0 0
orkiestra symfoniczna Filh Krak 33 0 0 0
OSF Poznań 94 435 589 589
OSF Łódź 0 0 0 0
OS Katowice 90 0 60 60
OSFS Szczecin 71 760 120 3
OSPFB Gdańsk 102 0 0 0
OSFP Bydgoszcz 540 420 0 0
OSF Lublin 0 0 0 0
OS Rzeszów 2 700 0 0 0
OS Opole 2 498 29 0 0
OSFŚ Kielce 0 0 0 0
OSF Częstochowa 0 0 0 0
OSF Zielona Góra 0 0 0 0
OSFD Jelenia Góra 0 0 0 0
OSF Wałbrzych 0 0 0 0
OS Toruń 0 1 440 360 20
OSF Olsztyn 75 0 0 0
O Zabrze 0 0 0 0
OSF Koszalin 0 0 0 0
OSF Kalisz 120 120 120 120
OS Zamość 0 0 60 60
PFSB Słupsk 60 0 0 0
OS Gorzów Wlk. 0 228 38 38
OS Płock 0 0 0 0
AUKSO Tychy 0 0 0 0
NFM Orkiestra Leopoldinum 71 0 0 0
OKPR Amadeus 0 430 722 722
OK Sopot 117 0 0 0
OK Elbląg 0 0 140 140
OK Katowice 70 0 30 30
OK Radom 0 0 0 0
OS Łomża 150 0 0 0
OK Opole 0 0 0 0
Orkiestra OiFP - - - -
Sinfonia Iuventus Warszawa - - - -
SV Warszawa - - - -
Wrocławska Orkiestra Barokowa 204 0 200 200
ChFN 51 360 0 0
chór mieszany Filh Krak 11 0 0 0
Chór Katowice 52 0 30 30
Chór NFM 86 0 130 130
Chór Łódź 0 0 0 0
Chór Częstochowa 48 0 0 0
Chór Lublin 0 0 0 0
chór chłopięcy Filh Krak - - - -
Chór Chłopięcy NFM 0 0 150 150
Chór Chłopięcy Opole 0 0 0 0
Chór Dziewczęcy NFM - - - -
Chór OiFP - - - -
Chór Opole 118 0 0 0
Soliści OiFP - - - -
OK Capella Bydgostiensis 900 360 0 0
ZMD Lublin 0 0 0 0
Ensemble Frédéric - - - -
Lutosair Quintet 65 0 58 58
Lutosławski Quartet 106 0 90 90
NFM Ensemble 0 0 0 0
NFM Trio Smyczkowe Leopoldinum 0 0 0 0
Polish Cello Quartet 4 66 0 0
West Side Sinfonietta - - - -
Wrocław Baroque Ensemble 103 0 0 0
sumy kolumn 8 637 5 110 3 097 2 640


Porównanie nagrań i rejestracji za dwa wybrane lata
Nazwa zespołu Minutaż nagrań (CD/ DVD) za rok 2016 Minutaż nagrań (CD/ DVD) za rok różnica w minutach streamings live za rok 2016 streamings live za rok różnica w minutach Minutaż rejestracji lub transmisji dla radia i TV za rok 2016 Minutaż rejestracji lub transmisji dla radia i TV za rok Różnica w minutach
ogółem w tym dla mediów publicznych ogółem w tym dla mediów publicznych ogółem w tym dla mediów publicznych
NFM Filharmonia Wrocławska 47 - -47 0 - - 200 200 - - - -
OFN 51 - -51 462 - - 0 0 - - - -
orkiestra symfoniczna Filh Krak 33 - -33 0 - - 0 0 - - - -
OSF Poznań 94 - -94 435 - - 589 589 - - - -
OSF Łódź 0 - 0 0 - - 0 0 - - - -
OS Katowice 90 - -90 0 - - 60 60 - - - -
OSFS Szczecin 71 - -71 760 - - 120 3 - - - -
OSPFB Gdańsk 102 - -102 0 - - 0 0 - - - -
OSFP Bydgoszcz 540 - -540 420 - - 0 0 - - - -
OSF Lublin 0 - 0 0 - - 0 0 - - - -
OS Rzeszów 2 700 - -2700 0 - - 0 0 - - - -
OS Opole 2 498 - -2498 29 - - 0 0 - - - -
OSFŚ Kielce 0 - 0 0 - - 0 0 - - - -
OSF Częstochowa 0 - 0 0 - - 0 0 - - - -
OSF Zielona Góra 0 - 0 0 - - 0 0 - - - -
OSFD Jelenia Góra 0 - 0 0 - - 0 0 - - - -
OSF Wałbrzych 0 - 0 0 - - 0 0 - - - -
OS Toruń 0 - 0 1 440 - - 360 20 - - - -
OSF Olsztyn 75 - -75 0 - - 0 0 - - - -
O Zabrze 0 - 0 0 - - 0 0 - - - -
OSF Koszalin 0 - 0 0 - - 0 0 - - - -
OSF Kalisz 120 - -120 120 - - 120 120 - - - -
OS Zamość 0 - 0 0 - - 60 60 - - - -
PFSB Słupsk 60 - -60 0 - - 0 0 - - - -
OS Gorzów Wlk. 0 - 0 228 - - 38 38 - - - -
OS Płock 0 - 0 0 - - 0 0 - - - -
AUKSO Tychy 0 - 0 0 - - 0 0 - - - -
NFM Orkiestra Leopoldinum 71 - -71 0 - - 0 0 - - - -
OKPR Amadeus 0 - 0 430 - - 722 722 - - - -
OK Sopot 117 - -117 0 - - 0 0 - - - -
OK Elbląg 0 - 0 0 - - 140 140 - - - -
OK Katowice 70 - -70 0 - - 30 30 - - - -
OK Radom 0 - 0 0 - - 0 0 - - - -
OS Łomża 150 - -150 0 - - 0 0 - - - -
OK Opole 0 - 0 0 - - 0 0 - - - -
Orkiestra OiFP - - - - - - - - - - - -
Sinfonia Iuventus Warszawa - - - - - - - - - - - -
SV Warszawa - - - - - - - - - - - -
Wrocławska Orkiestra Barokowa 204 - -204 0 - - 200 200 - - - -
ChFN 51 - -51 360 - - 0 0 - - - -
chór mieszany Filh Krak 11 - -11 0 - - 0 0 - - - -
Chór Katowice 52 - -52 0 - - 30 30 - - - -
Chór NFM 86 - -86 0 - - 130 130 - - - -
Chór Łódź 0 - 0 0 - - 0 0 - - - -
Chór Częstochowa 48 - -48 0 - - 0 0 - - - -
Chór Lublin 0 - 0 0 - - 0 0 - - - -
chór chłopięcy Filh Krak - - - - - - - - - - - -
Chór Chłopięcy NFM 0 - 0 0 - - 150 150 - - - -
Chór Chłopięcy Opole 0 - 0 0 - - 0 0 - - - -
Chór Dziewczęcy NFM - - - - - - - - - - - -
Chór OiFP - - - - - - - - - - - -
Chór Opole 118 - -118 0 - - 0 0 - - - -
Soliści OiFP - - - - - - - - - - - -
OK Capella Bydgostiensis 900 - -900 360 - - 0 0 - - - -
ZMD Lublin 0 - 0 0 - - 0 0 - - - -
Ensemble Frédéric - - - - - - - - - - - -
Lutosair Quintet 65 - -65 0 - - 58 58 - - - -
Lutosławski Quartet 106 - -106 0 - - 90 90 - - - -
NFM Ensemble 0 - 0 0 - - 0 0 - - - -
NFM Trio Smyczkowe Leopoldinum 0 - 0 0 - - 0 0 - - - -
Polish Cello Quartet 4 - -4 66 - - 0 0 - - - -
West Side Sinfonietta - - - - - - - - - - - -
Wrocław Baroque Ensemble 103 - -103 0 - - 0 0 - - - -
sumy kolumn 8 637 - -8 637 5 110 - - 3 097 2 640 - - - -