Zestawienie minutażu nagrań płytowych i transmisji lub rejestracji koncertów poszczególnych zespołów, w tym dla mediów publicznych.

Rok 2011 Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014 Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019

Nagrania i rejestracje 2019
Nazwa zespołu Minutaż nagrań (CD/ DVD) minutaż streamings live Minutaż rejestracji lub transmisji dla radia i TV
ogółem w tym dla mediów publicznych
NFM Filharmonia Wrocławska 1 519 0 0 0
OFN 0 499 242 242
orkiestra symfoniczna Filh Krak 1 948 0 0 0
OSF Poznań 202 0 267 123
OS Katowice 56 55 120 120
OSF Łódź 55 0 0 0
OSFP Bydgoszcz 0 0 0 0
OSPFB Gdańsk 50 0 0 0
OSF Lublin 104 0 50 50
Sinfonia Iuventus Warszawa 333 0 0 0
OS Rzeszów 0 3 291 899 899
OS Opole 0 0 0 0
OSFŚ Kielce 0 0 0 0
OSF Częstochowa 0 0 0 0
OSF Olsztyn 0 0 0 0
OSF Zielona Góra 0 0 0 0
OSFD Jelenia Góra 1 59 0 0
OSF Wałbrzych 0 0 0 0
OS Toruń 0 1 470 108 86
O Zabrze 0 0 80 80
OSF Koszalin 0 0 0 0
OSF Kalisz 0 60 0 0
OS Zamość 0 0 0 0
PFSB Słupsk 0 0 0 0
OS Płock 0 0 0 0
OS Gorzów Wlk. 0 0 0 0
AUKSO Tychy 0 0 840 840
OKPR Amadeus 200 0 501 200
NFM Orkiestra Leopoldinum 1 000 0 0 0
OK Sopot 0 0 46 1
OK Katowice 63 40 30 30
OK Radom 78 0 0 0
OS Łomża 54 0 0 0
OK Elbląg - - - -
OK Opole 0 0 0 0
Orkiestra OiFP - - - -
OSFS Szczecin - - - -
SV Warszawa - - - -
Wrocławska Orkiestra Barokowa 87 108 108 108
ChFN 0 317 60 60
chór mieszany Filh Krak 650 0 0 0
Chór Katowice 63 20 120 120
Chór NFM 61 200 109 109
Chór Łódź 0 0 0 0
Chór Częstochowa 54 0 0 0
Chór Lublin 0 0 50 50
chór chłopięcy Filh Krak 0 0 0 0
Chór Chłopięcy NFM 49 0 0 0
Chór Chłopięcy Opole 0 0 0 0
Chór Dziewczęcy NFM - - - -
Chór OiFP - - - -
Chór Opole 0 0 0 0
Soliści OiFP - - - -
OK Capella Bydgostiensis 0 0 0 0
ZMD Lublin 0 0 0 0
Ensemble Frédéric 0 0 0 0
Lutosair Quintet 69 0 0 0
Lutosławski Quartet 272 0 0 0
NFM Ensemble 0 0 0 0
NFM Trio Smyczkowe Leopoldinum 0 0 0 0
Polish Cello Quartet 0 0 0 0
West Side Sinfonietta 0 0 10 0
Wrocław Baroque Ensemble 149 0 77 0
sumy kolumn 7 117 6 119 3 717 3 118


Porównanie nagrań i rejestracji za dwa wybrane lata
Nazwa zespołu Minutaż nagrań (CD/ DVD) za rok 2019 Minutaż nagrań (CD/ DVD) za rok różnica w minutach streamings live za rok 2019 streamings live za rok różnica w minutach Minutaż rejestracji lub transmisji dla radia i TV za rok 2019 Minutaż rejestracji lub transmisji dla radia i TV za rok Różnica w minutach
ogółem w tym dla mediów publicznych ogółem w tym dla mediów publicznych ogółem w tym dla mediów publicznych
NFM Filharmonia Wrocławska 1 519 - -1519 0 - - 0 0 - - - -
OFN 0 - 0 499 - - 242 242 - - - -
orkiestra symfoniczna Filh Krak 1 948 - -1948 0 - - 0 0 - - - -
OSF Poznań 202 - -202 0 - - 267 123 - - - -
OS Katowice 56 - -56 55 - - 120 120 - - - -
OSF Łódź 55 - -55 0 - - 0 0 - - - -
OSFP Bydgoszcz 0 - 0 0 - - 0 0 - - - -
OSPFB Gdańsk 50 - -50 0 - - 0 0 - - - -
OSF Lublin 104 - -104 0 - - 50 50 - - - -
Sinfonia Iuventus Warszawa 333 - -333 0 - - 0 0 - - - -
OS Rzeszów 0 - 0 3 291 - - 899 899 - - - -
OS Opole 0 - 0 0 - - 0 0 - - - -
OSFŚ Kielce 0 - 0 0 - - 0 0 - - - -
OSF Częstochowa 0 - 0 0 - - 0 0 - - - -
OSF Olsztyn 0 - 0 0 - - 0 0 - - - -
OSF Zielona Góra 0 - 0 0 - - 0 0 - - - -
OSFD Jelenia Góra 1 - -1 59 - - 0 0 - - - -
OSF Wałbrzych 0 - 0 0 - - 0 0 - - - -
OS Toruń 0 - 0 1 470 - - 108 86 - - - -
O Zabrze 0 - 0 0 - - 80 80 - - - -
OSF Koszalin 0 - 0 0 - - 0 0 - - - -
OSF Kalisz 0 - 0 60 - - 0 0 - - - -
OS Zamość 0 - 0 0 - - 0 0 - - - -
PFSB Słupsk 0 - 0 0 - - 0 0 - - - -
OS Płock 0 - 0 0 - - 0 0 - - - -
OS Gorzów Wlk. 0 - 0 0 - - 0 0 - - - -
AUKSO Tychy 0 - 0 0 - - 840 840 - - - -
OKPR Amadeus 200 - -200 0 - - 501 200 - - - -
NFM Orkiestra Leopoldinum 1 000 - -1000 0 - - 0 0 - - - -
OK Sopot 0 - 0 0 - - 46 1 - - - -
OK Katowice 63 - -63 40 - - 30 30 - - - -
OK Radom 78 - -78 0 - - 0 0 - - - -
OS Łomża 54 - -54 0 - - 0 0 - - - -
OK Elbląg - - - - - - - - - - - -
OK Opole 0 - 0 0 - - 0 0 - - - -
Orkiestra OiFP - - - - - - - - - - - -
OSFS Szczecin - - - - - - - - - - - -
SV Warszawa - - - - - - - - - - - -
Wrocławska Orkiestra Barokowa 87 - -87 108 - - 108 108 - - - -
ChFN 0 - 0 317 - - 60 60 - - - -
chór mieszany Filh Krak 650 - -650 0 - - 0 0 - - - -
Chór Katowice 63 - -63 20 - - 120 120 - - - -
Chór NFM 61 - -61 200 - - 109 109 - - - -
Chór Łódź 0 - 0 0 - - 0 0 - - - -
Chór Częstochowa 54 - -54 0 - - 0 0 - - - -
Chór Lublin 0 - 0 0 - - 50 50 - - - -
chór chłopięcy Filh Krak 0 - 0 0 - - 0 0 - - - -
Chór Chłopięcy NFM 49 - -49 0 - - 0 0 - - - -
Chór Chłopięcy Opole 0 - 0 0 - - 0 0 - - - -
Chór Dziewczęcy NFM - - - - - - - - - - - -
Chór OiFP - - - - - - - - - - - -
Chór Opole 0 - 0 0 - - 0 0 - - - -
Soliści OiFP - - - - - - - - - - - -
OK Capella Bydgostiensis 0 - 0 0 - - 0 0 - - - -
ZMD Lublin 0 - 0 0 - - 0 0 - - - -
Ensemble Frédéric 0 - 0 0 - - 0 0 - - - -
Lutosair Quintet 69 - -69 0 - - 0 0 - - - -
Lutosławski Quartet 272 - -272 0 - - 0 0 - - - -
NFM Ensemble 0 - 0 0 - - 0 0 - - - -
NFM Trio Smyczkowe Leopoldinum 0 - 0 0 - - 0 0 - - - -
Polish Cello Quartet 0 - 0 0 - - 0 0 - - - -
West Side Sinfonietta 0 - 0 0 - - 10 0 - - - -
Wrocław Baroque Ensemble 149 - -149 0 - - 77 0 - - - -
sumy kolumn 7 117 - -7 117 6 119 - - 3 717 3 118 - - - -