Zestawienie minutażu nagrań płytowych i transmisji lub rejestracji koncertów poszczególnych zespołów, w tym dla mediów publicznych.

Rok 2011 Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014 Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019

Wybierz rok do porównania:
Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019

Nagrania i rejestracje 2014
Nazwa zespołu Minutaż nagrań (CD/ DVD) minutaż streamings live Minutaż rejestracji lub transmisji dla radia i TV
ogółem w tym dla mediów publicznych
NFM Filharmonia Wrocławska 110 0 230 120
OFN 140 360 0 0
OSF Poznań 194 78 230 138
OS Katowice 60 60 30 30
OSF Łódź 27 0 0 0
OSFS Szczecin 55 0 0 0
OS Opole 2 400 2 0 0
OSPFB Gdańsk 261 0 140 0
OSFP Bydgoszcz 0 0 0 0
OS Rzeszów 120 0 170 170
OSF Lublin 2 0 59 0
OSFŚ Kielce 12 40 379 199
OSF Częstochowa 0 0 0 0
OSF Zielona Góra 0 0 0 0
OSF Wałbrzych 0 0 0 0
OSFD Jelenia Góra 0 0 40 0
OSF Olsztyn 180 0 0 0
O Zabrze 0 0 0 0
OSF Koszalin 0 0 0 0
OSF Kalisz 0 0 0 0
OS Toruń 0 0 135 28
OS Zamość 0 0 0 0
PFSB Słupsk 0 0 0 0
OS Płock 0 0 30 0
OS Gorzów Wlk. 0 0 7 7
OKPR Amadeus 71 409 554 554
NFM Orkiestra Leopoldinum 0 0 0 0
OK Sopot 85 0 0 0
OK Elbląg 19 0 0 0
OK Katowice 30 40 40 40
OK Radom 67 76 67 0
OS Łomża 26 0 0 0
AUKSO Tychy - - - -
OK Opole 349 0 0 0
Orkiestra OiFP - - - -
orkiestra symfoniczna Filh Krak - - - -
Sinfonia Iuventus Warszawa - - - -
SV Warszawa - - - -
Wrocławska Orkiestra Barokowa 0 0 165 165
ChFN 69 240 0 0
Chór Katowice 0 20 20 20
Chór NFM 0 0 200 200
Chór Łódź 68 0 0 0
Chór Częstochowa 0 0 0 0
Chór Chłopięcy Opole 0 0 0 0
Chór Lublin 1 3 90 2
chór chłopięcy Filh Krak - - - -
Chór Chłopięcy NFM 95 0 0 0
Chór Dziewczęcy NFM - - - -
chór mieszany Filh Krak - - - -
Chór OiFP - - - -
Chór Opole 53 0 0 0
Soliści OiFP - - - -
OK Capella Bydgostiensis 65 80 0 0
Ensemble Frédéric - - - -
Lutosair Quintet 0 0 0 0
Lutosławski Quartet 9 38 0 0
NFM Ensemble 0 0 0 0
NFM Trio Smyczkowe Leopoldinum 0 0 0 0
Polish Cello Quartet 0 0 0 0
West Side Sinfonietta - - - -
Wrocław Baroque Ensemble 116 0 0 0
ZMD Lublin 0 0 0 0
sumy kolumn 4 684 1 446 2 586 1 673


Porównanie nagrań i rejestracji za dwa wybrane lata
Nazwa zespołu Minutaż nagrań (CD/ DVD) za rok 2014 Minutaż nagrań (CD/ DVD) za rok różnica w minutach streamings live za rok 2014 streamings live za rok różnica w minutach Minutaż rejestracji lub transmisji dla radia i TV za rok 2014 Minutaż rejestracji lub transmisji dla radia i TV za rok Różnica w minutach
ogółem w tym dla mediów publicznych ogółem w tym dla mediów publicznych ogółem w tym dla mediów publicznych
NFM Filharmonia Wrocławska 110 - -110 0 - - 230 120 - - - -
OFN 140 - -140 360 - - 0 0 - - - -
OSF Poznań 194 - -194 78 - - 230 138 - - - -
OS Katowice 60 - -60 60 - - 30 30 - - - -
OSF Łódź 27 - -27 0 - - 0 0 - - - -
OSFS Szczecin 55 - -55 0 - - 0 0 - - - -
OS Opole 2 400 - -2400 2 - - 0 0 - - - -
OSPFB Gdańsk 261 - -261 0 - - 140 0 - - - -
OSFP Bydgoszcz 0 - 0 0 - - 0 0 - - - -
OS Rzeszów 120 - -120 0 - - 170 170 - - - -
OSF Lublin 2 - -2 0 - - 59 0 - - - -
OSFŚ Kielce 12 - -12 40 - - 379 199 - - - -
OSF Częstochowa 0 - 0 0 - - 0 0 - - - -
OSF Zielona Góra 0 - 0 0 - - 0 0 - - - -
OSF Wałbrzych 0 - 0 0 - - 0 0 - - - -
OSFD Jelenia Góra 0 - 0 0 - - 40 0 - - - -
OSF Olsztyn 180 - -180 0 - - 0 0 - - - -
O Zabrze 0 - 0 0 - - 0 0 - - - -
OSF Koszalin 0 - 0 0 - - 0 0 - - - -
OSF Kalisz 0 - 0 0 - - 0 0 - - - -
OS Toruń 0 - 0 0 - - 135 28 - - - -
OS Zamość 0 - 0 0 - - 0 0 - - - -
PFSB Słupsk 0 - 0 0 - - 0 0 - - - -
OS Płock 0 - 0 0 - - 30 0 - - - -
OS Gorzów Wlk. 0 - 0 0 - - 7 7 - - - -
OKPR Amadeus 71 - -71 409 - - 554 554 - - - -
NFM Orkiestra Leopoldinum 0 - 0 0 - - 0 0 - - - -
OK Sopot 85 - -85 0 - - 0 0 - - - -
OK Elbląg 19 - -19 0 - - 0 0 - - - -
OK Katowice 30 - -30 40 - - 40 40 - - - -
OK Radom 67 - -67 76 - - 67 0 - - - -
OS Łomża 26 - -26 0 - - 0 0 - - - -
AUKSO Tychy - - - - - - - - - - - -
OK Opole 349 - -349 0 - - 0 0 - - - -
Orkiestra OiFP - - - - - - - - - - - -
orkiestra symfoniczna Filh Krak - - - - - - - - - - - -
Sinfonia Iuventus Warszawa - - - - - - - - - - - -
SV Warszawa - - - - - - - - - - - -
Wrocławska Orkiestra Barokowa 0 - 0 0 - - 165 165 - - - -
ChFN 69 - -69 240 - - 0 0 - - - -
Chór Katowice 0 - 0 20 - - 20 20 - - - -
Chór NFM 0 - 0 0 - - 200 200 - - - -
Chór Łódź 68 - -68 0 - - 0 0 - - - -
Chór Częstochowa 0 - 0 0 - - 0 0 - - - -
Chór Chłopięcy Opole 0 - 0 0 - - 0 0 - - - -
Chór Lublin 1 - -1 3 - - 90 2 - - - -
chór chłopięcy Filh Krak - - - - - - - - - - - -
Chór Chłopięcy NFM 95 - -95 0 - - 0 0 - - - -
Chór Dziewczęcy NFM - - - - - - - - - - - -
chór mieszany Filh Krak - - - - - - - - - - - -
Chór OiFP - - - - - - - - - - - -
Chór Opole 53 - -53 0 - - 0 0 - - - -
Soliści OiFP - - - - - - - - - - - -
OK Capella Bydgostiensis 65 - -65 80 - - 0 0 - - - -
Ensemble Frédéric - - - - - - - - - - - -
Lutosair Quintet 0 - 0 0 - - 0 0 - - - -
Lutosławski Quartet 9 - -9 38 - - 0 0 - - - -
NFM Ensemble 0 - 0 0 - - 0 0 - - - -
NFM Trio Smyczkowe Leopoldinum 0 - 0 0 - - 0 0 - - - -
Polish Cello Quartet 0 - 0 0 - - 0 0 - - - -
West Side Sinfonietta - - - - - - - - - - - -
Wrocław Baroque Ensemble 116 - -116 0 - - 0 0 - - - -
ZMD Lublin 0 - 0 0 - - 0 0 - - - -
sumy kolumn 4 684 - -4 684 1 446 - - 2 586 1 673 - - - -