Zestawienie minutażu nagrań płytowych i transmisji lub rejestracji koncertów poszczególnych zespołów, w tym dla mediów publicznych.

Rok 2011 Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014 Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019

Wybierz rok do porównania:
Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019

Nagrania i rejestracje 2015
Nazwa zespołu Minutaż nagrań (CD/ DVD) minutaż streamings live Minutaż rejestracji lub transmisji dla radia i TV
ogółem w tym dla mediów publicznych
NFM Filharmonia Wrocławska 0 0 330 330
OFN 135 720 0 0
OSF Poznań 62 68 141 141
OSF Łódź 0 0 0 0
OS Katowice 120 15 15 15
OSFS Szczecin 68 180 0 0
OS Opole 2 163 1 46 46
OS Rzeszów 110 0 210 210
OSFP Bydgoszcz 0 0 0 0
OSPFB Gdańsk 115 0 120 120
OSF Lublin 1 0 63 0
OSFŚ Kielce 195 0 0 0
OSF Częstochowa 0 0 0 0
OSF Wałbrzych 0 0 0 0
OSF Zielona Góra 0 0 0 0
OSFD Jelenia Góra 0 0 0 0
OSF Koszalin 0 0 0 0
OSF Olsztyn 60 0 0 0
OS Toruń 0 0 280 120
O Zabrze 0 0 0 0
OSF Kalisz 0 0 0 0
OS Zamość 0 0 0 0
PFSB Słupsk 0 0 0 0
OS Gorzów Wlk. 72 0 0 0
OS Płock 0 0 0 0
NFM Orkiestra Leopoldinum 35 0 0 0
OKPR Amadeus 69 461 742 742
OK Sopot 61 0 0 0
OK Elbląg 0 0 58 58
OK Radom 0 75 0 0
OK Katowice 50 30 15 15
OS Łomża 0 0 0 0
AUKSO Tychy - - - -
OK Opole 23 0 0 0
Orkiestra OiFP - - - -
orkiestra symfoniczna Filh Krak - - - -
Sinfonia Iuventus Warszawa - - - -
SV Warszawa - - - -
Wrocławska Orkiestra Barokowa 0 0 380 380
ChFN 127 630 0 0
Chór Katowice 20 15 30 30
Chór NFM 0 0 265 265
Chór Łódź 0 0 0 0
Chór Częstochowa 0 0 0 0
Chór Lublin 0 0 0 0
chór chłopięcy Filh Krak - - - -
Chór Chłopięcy NFM 0 0 15 15
Chór Chłopięcy Opole 0 0 0 0
Chór Dziewczęcy NFM - - - -
chór mieszany Filh Krak - - - -
Chór OiFP - - - -
Chór Opole 72 1 0 0
Soliści OiFP - - - -
OK Capella Bydgostiensis 0 0 0 0
Ensemble Frédéric - - - -
Lutosair Quintet 0 0 0 0
Lutosławski Quartet 148 0 75 75
NFM Ensemble 0 0 0 0
NFM Trio Smyczkowe Leopoldinum 0 0 0 0
Polish Cello Quartet 0 0 0 0
West Side Sinfonietta - - - -
Wrocław Baroque Ensemble 30 0 0 0
ZMD Lublin 0 0 0 0
sumy kolumn 3 736 2 196 2 785 2 562


Porównanie nagrań i rejestracji za dwa wybrane lata
Nazwa zespołu Minutaż nagrań (CD/ DVD) za rok 2015 Minutaż nagrań (CD/ DVD) za rok różnica w minutach streamings live za rok 2015 streamings live za rok różnica w minutach Minutaż rejestracji lub transmisji dla radia i TV za rok 2015 Minutaż rejestracji lub transmisji dla radia i TV za rok Różnica w minutach
ogółem w tym dla mediów publicznych ogółem w tym dla mediów publicznych ogółem w tym dla mediów publicznych
NFM Filharmonia Wrocławska 0 - 0 0 - - 330 330 - - - -
OFN 135 - -135 720 - - 0 0 - - - -
OSF Poznań 62 - -62 68 - - 141 141 - - - -
OSF Łódź 0 - 0 0 - - 0 0 - - - -
OS Katowice 120 - -120 15 - - 15 15 - - - -
OSFS Szczecin 68 - -68 180 - - 0 0 - - - -
OS Opole 2 163 - -2163 1 - - 46 46 - - - -
OS Rzeszów 110 - -110 0 - - 210 210 - - - -
OSFP Bydgoszcz 0 - 0 0 - - 0 0 - - - -
OSPFB Gdańsk 115 - -115 0 - - 120 120 - - - -
OSF Lublin 1 - -1 0 - - 63 0 - - - -
OSFŚ Kielce 195 - -195 0 - - 0 0 - - - -
OSF Częstochowa 0 - 0 0 - - 0 0 - - - -
OSF Wałbrzych 0 - 0 0 - - 0 0 - - - -
OSF Zielona Góra 0 - 0 0 - - 0 0 - - - -
OSFD Jelenia Góra 0 - 0 0 - - 0 0 - - - -
OSF Koszalin 0 - 0 0 - - 0 0 - - - -
OSF Olsztyn 60 - -60 0 - - 0 0 - - - -
OS Toruń 0 - 0 0 - - 280 120 - - - -
O Zabrze 0 - 0 0 - - 0 0 - - - -
OSF Kalisz 0 - 0 0 - - 0 0 - - - -
OS Zamość 0 - 0 0 - - 0 0 - - - -
PFSB Słupsk 0 - 0 0 - - 0 0 - - - -
OS Gorzów Wlk. 72 - -72 0 - - 0 0 - - - -
OS Płock 0 - 0 0 - - 0 0 - - - -
NFM Orkiestra Leopoldinum 35 - -35 0 - - 0 0 - - - -
OKPR Amadeus 69 - -69 461 - - 742 742 - - - -
OK Sopot 61 - -61 0 - - 0 0 - - - -
OK Elbląg 0 - 0 0 - - 58 58 - - - -
OK Radom 0 - 0 75 - - 0 0 - - - -
OK Katowice 50 - -50 30 - - 15 15 - - - -
OS Łomża 0 - 0 0 - - 0 0 - - - -
AUKSO Tychy - - - - - - - - - - - -
OK Opole 23 - -23 0 - - 0 0 - - - -
Orkiestra OiFP - - - - - - - - - - - -
orkiestra symfoniczna Filh Krak - - - - - - - - - - - -
Sinfonia Iuventus Warszawa - - - - - - - - - - - -
SV Warszawa - - - - - - - - - - - -
Wrocławska Orkiestra Barokowa 0 - 0 0 - - 380 380 - - - -
ChFN 127 - -127 630 - - 0 0 - - - -
Chór Katowice 20 - -20 15 - - 30 30 - - - -
Chór NFM 0 - 0 0 - - 265 265 - - - -
Chór Łódź 0 - 0 0 - - 0 0 - - - -
Chór Częstochowa 0 - 0 0 - - 0 0 - - - -
Chór Lublin 0 - 0 0 - - 0 0 - - - -
chór chłopięcy Filh Krak - - - - - - - - - - - -
Chór Chłopięcy NFM 0 - 0 0 - - 15 15 - - - -
Chór Chłopięcy Opole 0 - 0 0 - - 0 0 - - - -
Chór Dziewczęcy NFM - - - - - - - - - - - -
chór mieszany Filh Krak - - - - - - - - - - - -
Chór OiFP - - - - - - - - - - - -
Chór Opole 72 - -72 1 - - 0 0 - - - -
Soliści OiFP - - - - - - - - - - - -
OK Capella Bydgostiensis 0 - 0 0 - - 0 0 - - - -
Ensemble Frédéric - - - - - - - - - - - -
Lutosair Quintet 0 - 0 0 - - 0 0 - - - -
Lutosławski Quartet 148 - -148 0 - - 75 75 - - - -
NFM Ensemble 0 - 0 0 - - 0 0 - - - -
NFM Trio Smyczkowe Leopoldinum 0 - 0 0 - - 0 0 - - - -
Polish Cello Quartet 0 - 0 0 - - 0 0 - - - -
West Side Sinfonietta - - - - - - - - - - - -
Wrocław Baroque Ensemble 30 - -30 0 - - 0 0 - - - -
ZMD Lublin 0 - 0 0 - - 0 0 - - - -
sumy kolumn 3 736 - -3 736 2 196 - - 2 785 2 562 - - - -