Ilość etatów administracyjnych w instytucjach.

Rok 2011 Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014 Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019

Wybierz rok do porównania:
Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014 Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019

Ilość etatów administracyjnych 2011
Nazwa instytucji kierownictwo działalność
merytoryczna
kadry,
księgowość,
administracja
zaplecze
techniczne,
obsługa
outsorcing suma
Filharmonia Narodowa 3,00 30,00 19,45 44,00 0,00 96,45
Filharmonia Łódzka 4,00 16,33 15,54 14,25 3,00 53,12
Narodowe Forum Muzyki 2,63 18,89 8,25 5,00 23,00 57,77
Filharmonia Poznańska 3,00 10,00 4,00 3,00 0,00 20,00
Filharmonia Śląska 3,00 0,00 27,00 14,00 4,00 48,00
Filharmonia Bałtycka 2,75 3,00 21,83 12,58 20,00 60,16
Filharmonia Pomorska 3,00 7,00 11,86 11,25 0,00 33,11
Filharmonia Opolska 3,00 5,00 23,50 17,50 0,00 49,00
Filharmonia Warmińsko-Mazurska 2,00 10,60 7,00 11,40 0,00 31,00
Filharmonia Podkarpacka 3,00 5,35 7,96 17,79 15,00 49,10
Filharmonia Gorzowska 3,00 9,00 5,60 11,00 0,00 28,60
Filharmonia Szczecin 3,00 12,00 4,00 1,00 0,00 20,00
Filharmonia Lubelska 3,00 9,00 4,75 7,00 0,00 23,75
Filharmonia Świętokrzyska 3,00 4,33 9,85 4,82 1,50 23,50
Filharmonia Dolnośląska 2,00 7,50 7,50 7,00 0,00 24,00
Filharmonia Zielonogórska 3,00 2,69 4,52 7,85 0,25 18,31
Filharmonia Sudecka 2,00 7,75 6,50 7,00 0,00 23,25
Orkiestra Płocka 2,00 2,00 5,00 3,00 23,00 35,00
Orkiestra Toruń 2,00 3,50 2,50 0,75 2,00 10,75
Filharmonia Koszalińska 3,00 3,00 4,00 6,00 3,00 19,00
Sinfonia Baltica 3,00 3,55 3,33 16,00 0,00 25,88
Filharmonia Kaliska 2,00 2,00 3,87 2,00 0,00 9,87
Filharmonia Zabrze 2,00 0,50 4,00 8,75 0,00 15,25
Orkiestra Zamość 3,00 3,00 3,00 4,00 0,00 13,00
Orkiestra Radomska 2,00 3,00 1,00 5,00 0,00 11,00
Filharmonia Sopot 1,00 4,00 0,00 0,00 0,00 5,00
Filharmonia Łomża 3,00 2,00 0,00 1,00 0,00 6,00
Filharmonia Częstochowska 2,80 4,90 7,20 9,90 6,00 30,80
EOK Elbląg 1,50 2,75 2,00 0,00 0,00 6,25
Amadeus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AUKSO 0,00
Filharmonia Krakowska 0,00
NOSPR 0,00
Opera i Filharmonia Podlaska 0,00
OPRW 0,00
Sinfonia Iuventus 0,00
Sinfonia Varsovia 0,00
Sinfonietta Cracovia 0,00
sumy kolumn 75,68 192,64 225,01 252,84 100,75 846,92


Porównanie ilości etatów administracyjnych dla dwóch wybranych lat
Nazwa instytucji 2011 2018 różnica +/- zmiana w %
Filharmonia Narodowa 96,45 96,12 -0,33 -0,34
Filharmonia Łódzka 53,12 53,00 -0,12 -0,23
Narodowe Forum Muzyki 57,77 277,60 219,83 380,53
Filharmonia Poznańska 20,00 23,00 3,00 15
Filharmonia Śląska 48,00 52,00 4,00 8,33
Filharmonia Bałtycka 60,16 43,91 -16,25 -27,01
Filharmonia Pomorska 33,11 75,92 42,81 129,30
Filharmonia Opolska 49,00 37,80 -11,20 -22,86
Filharmonia Warmińsko-Mazurska 31,00 28,00 -3,00 -9,68
Filharmonia Podkarpacka 49,10 45,09 -4,01 -8,17
Filharmonia Gorzowska 28,60 27,00 -1,60 -5,59
Filharmonia Szczecin 20,00 0,00 -20,00 -100
Filharmonia Lubelska 23,75 24,25 0,50 2,11
Filharmonia Świętokrzyska 23,50 36,57 13,07 55,62
Filharmonia Dolnośląska 24,00 21,88 -2,12 -8,83
Filharmonia Zielonogórska 18,31 19,93 1,62 8,85
Filharmonia Sudecka 23,25 24,50 1,25 5,38
Orkiestra Płocka 35,00 8,00 -27,00 -77,14
Orkiestra Toruń 10,75 13,00 2,25 20,93
Filharmonia Koszalińska 19,00 21,35 2,35 12,37
Sinfonia Baltica 25,88 21,75 -4,13 -15,96
Filharmonia Kaliska 9,87 10,91 1,04 10,54
Filharmonia Zabrze 15,25 15,00 -0,25 -1,64
Orkiestra Zamość 13,00 13,00 0,00 0
Orkiestra Radomska 11,00 12,00 1,00 9,09
Filharmonia Sopot 5,00 4,50 -0,50 -10
Filharmonia Łomża 6,00 7,50 1,50 25
Filharmonia Częstochowska 30,80 40,05 9,25 30,03
EOK Elbląg 6,25 10,00 3,75 60
Amadeus 0,00 9,76 9,76 100
AUKSO 0,00 11,00 11,00 100
Filharmonia Krakowska 0,00 41,15 41,15 100
NOSPR 0,00 0,00 0,00 -
Opera i Filharmonia Podlaska 0,00 0,00 0,00 -
OPRW 0,00 0,00 0,00 -
Sinfonia Iuventus 0,00 0,00 0,00 -
Sinfonia Varsovia 0,00 0,00 0,00 -
Sinfonietta Cracovia 0,00 0,00 0,00 -