Zestawienie minutażu nagrań płytowych i transmisji lub rejestracji koncertów poszczególnych zespołów, w tym dla mediów publicznych.

Rok 2011 Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014 Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018

Wybierz rok do porównania:
Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014 Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018

Nagrania i rejestracje 2011
Nazwa zespołu Minutaż nagrań (CD/ DVD) minutaż streamings live Minutaż rejestracji lub transmisji dla radia i TV
ogółem w tym dla mediów publicznych
OS Katowice 0 0 0 0
OFN 180 0 0 0
NFM Filharmonia Wrocławska 56 0 80 80
OSF Poznań 242 118 118 118
OSF Łódź 0 0 0 0
OSFS Szczecin 2 0 0 0
OSF Bydgoszcz 0 0 100 100
OS Rzeszów 0 0 140 140
OS Opole 0 110 150 150
OSF Lublin 0 0 0 0
OSPFB Gdańsk 100 120 225 0
OSFŚ Kielce 50 0 180 0
OSF Zielona Góra 0 0 0 0
OSF Częstochowa 0 0 0 0
OSF Wałbrzych 0 0 0 0
OSFD Jelenia Góra 0 0 0 0
OSF Koszalin 0 0 0 0
O Zabrze 0 0 0 0
OSF Olsztyn 0 0 0 0
OS Toruń 0 0 150 25
OSF Kalisz 0 0 0 0
OS Sinfonia Baltica 0 0 0 0
OS Zamość 76 0 0 0
OS Płock 0 0 0 0
OS Gorzów Wlk. 0 0 0 0
NFM Orkiestra Leopoldinum 130 0 75 75
OK Sopot 139 0 0 0
OS Łomża 33 0 0 0
OK Radom 61 60 0 0
OK Bydgoszcz 0 0 0 0
OK Elbląg 61 0 0 0
AUKSO Tychy - - - -
OK Katowice 65 0 0 0
OK Opole 0 0 0 0
OKPR Amadeus 0 0 0 0
Orkiestra Białystok - - - -
orkiestra symfoniczna Filh Krak - - - -
Sinfonia Iuventus Warszawa - - - -
Wrocławska Orkiestra Barokowa 70 0 0 0
ChFN 58 0 0 0
Chór Katowice 0 0 0 0
Chór Łódź 0 0 0 0
Chór NFM 88 0 0 0
Chór Chłopięcy Opole 0 0 0 0
Chór Częstochowa 0 0 0 0
Chór Białystok - - - -
chór chłopięcy Filh Krak - - - -
Chór Chłopięcy NFM 0 0 0 0
Chór Lublin 0 0 0 0
chór mieszany Filh Krak - - - -
Chór Opole 0 0 36 36
Ensemble Frédéric - - - -
Lutosair Quintet 0 0 0 0
Lutosławski Quartet 0 0 0 0
NFM Ensemble 0 0 0 0
NFM Trio Smyczkowe Leopoldinum 0 0 0 0
Polish Cello Quartet 0 0 0 0
West Side Sinfonietta - - - -
Wrocław Baroque Ensemble 0 0 0 0
ZMD Lublin 0 0 0 0
sumy kolumn 1 411 408 1 254 724


Porównanie nagrań i rejestracji za dwa wybrane lata
Nazwa zespołu Minutaż nagrań (CD/ DVD) za rok 2011 Minutaż nagrań (CD/ DVD) za rok różnica w minutach streamings live za rok 2011 streamings live za rok różnica w minutach Minutaż rejestracji lub transmisji dla radia i TV za rok 2011 Minutaż rejestracji lub transmisji dla radia i TV za rok Różnica w minutach
ogółem w tym dla mediów publicznych ogółem w tym dla mediów publicznych ogółem w tym dla mediów publicznych
OS Katowice 0 - 0 0 - - 0 0 - - - -
OFN 180 - -180 0 - - 0 0 - - - -
NFM Filharmonia Wrocławska 56 - -56 0 - - 80 80 - - - -
OSF Poznań 242 - -242 118 - - 118 118 - - - -
OSF Łódź 0 - 0 0 - - 0 0 - - - -
OSFS Szczecin 2 - -2 0 - - 0 0 - - - -
OSF Bydgoszcz 0 - 0 0 - - 100 100 - - - -
OS Rzeszów 0 - 0 0 - - 140 140 - - - -
OS Opole 0 - 0 110 - - 150 150 - - - -
OSF Lublin 0 - 0 0 - - 0 0 - - - -
OSPFB Gdańsk 100 - -100 120 - - 225 0 - - - -
OSFŚ Kielce 50 - -50 0 - - 180 0 - - - -
OSF Zielona Góra 0 - 0 0 - - 0 0 - - - -
OSF Częstochowa 0 - 0 0 - - 0 0 - - - -
OSF Wałbrzych 0 - 0 0 - - 0 0 - - - -
OSFD Jelenia Góra 0 - 0 0 - - 0 0 - - - -
OSF Koszalin 0 - 0 0 - - 0 0 - - - -
O Zabrze 0 - 0 0 - - 0 0 - - - -
OSF Olsztyn 0 - 0 0 - - 0 0 - - - -
OS Toruń 0 - 0 0 - - 150 25 - - - -
OSF Kalisz 0 - 0 0 - - 0 0 - - - -
OS Sinfonia Baltica 0 - 0 0 - - 0 0 - - - -
OS Zamość 76 - -76 0 - - 0 0 - - - -
OS Płock 0 - 0 0 - - 0 0 - - - -
OS Gorzów Wlk. 0 - 0 0 - - 0 0 - - - -
NFM Orkiestra Leopoldinum 130 - -130 0 - - 75 75 - - - -
OK Sopot 139 - -139 0 - - 0 0 - - - -
OS Łomża 33 - -33 0 - - 0 0 - - - -
OK Radom 61 - -61 60 - - 0 0 - - - -
OK Bydgoszcz 0 - 0 0 - - 0 0 - - - -
OK Elbląg 61 - -61 0 - - 0 0 - - - -
AUKSO Tychy - - - - - - - - - - - -
OK Katowice 65 - -65 0 - - 0 0 - - - -
OK Opole 0 - 0 0 - - 0 0 - - - -
OKPR Amadeus 0 - 0 0 - - 0 0 - - - -
Orkiestra Białystok - - - - - - - - - - - -
orkiestra symfoniczna Filh Krak - - - - - - - - - - - -
Sinfonia Iuventus Warszawa - - - - - - - - - - - -
Wrocławska Orkiestra Barokowa 70 - -70 0 - - 0 0 - - - -
ChFN 58 - -58 0 - - 0 0 - - - -
Chór Katowice 0 - 0 0 - - 0 0 - - - -
Chór Łódź 0 - 0 0 - - 0 0 - - - -
Chór NFM 88 - -88 0 - - 0 0 - - - -
Chór Chłopięcy Opole 0 - 0 0 - - 0 0 - - - -
Chór Częstochowa 0 - 0 0 - - 0 0 - - - -
Chór Białystok - - - - - - - - - - - -
chór chłopięcy Filh Krak - - - - - - - - - - - -
Chór Chłopięcy NFM 0 - 0 0 - - 0 0 - - - -
Chór Lublin 0 - 0 0 - - 0 0 - - - -
chór mieszany Filh Krak - - - - - - - - - - - -
Chór Opole 0 - 0 0 - - 36 36 - - - -
Ensemble Frédéric - - - - - - - - - - - -
Lutosair Quintet 0 - 0 0 - - 0 0 - - - -
Lutosławski Quartet 0 - 0 0 - - 0 0 - - - -
NFM Ensemble 0 - 0 0 - - 0 0 - - - -
NFM Trio Smyczkowe Leopoldinum 0 - 0 0 - - 0 0 - - - -
Polish Cello Quartet 0 - 0 0 - - 0 0 - - - -
West Side Sinfonietta - - - - - - - - - - - -
Wrocław Baroque Ensemble 0 - 0 0 - - 0 0 - - - -
ZMD Lublin 0 - 0 0 - - 0 0 - - - -
sumy kolumn 1 411 - -1 411 408 - - 1 254 724 - - - -