Koncerty organizowane przez instytucje (inne niż wykonywane przez etatowe zespoły artystyczne).

Rok 2011 Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014 Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017

Wybierz rok do porównania:
Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014 Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017

Statystyka dot. pozostałej działalności artystycznej instytucji - koncerty 2011
Nazwa instytucji koncerty kameralne i recitale audycje umuzykalniające koncerty edukacyjne koncerty gościnnych orkiestr i chórów
Filharmonia Narodowa 24 2 356 51 21
Filharmonia Łódzka 55 955 25 7
Narodowe Forum Muzyki 49 408 23 13
Filharmonia Poznańska 1 695 7 4
Filharmonia Śląska 0 886 20 2
Filharmonia Bałtycka 0 0 11 14
Filharmonia Pomorska 18 1 040 45 29
Filharmonia Opolska 14 89 1 3
Filharmonia Warmińsko-Mazurska 7 961 0 6
Filharmonia Podkarpacka 19 720 17 20
Filharmonia Gorzowska 2 118 4 4
Filharmonia Szczecin 6 12 0 3
Filharmonia Lubelska 50 15 0 7
Filharmonia Świętokrzyska 8 577 8 6
Filharmonia Dolnośląska 73 873 0 6
Filharmonia Zielonogórska 4 0 20 3
Filharmonia Sudecka 2 607 8 6
Orkiestra Płocka 7 240 69 0
Orkiestra Toruń 91 440 6 5
Filharmonia Koszalińska 0 0 0 0
Sinfonia Baltica 8 6 0 2
Filharmonia Kaliska 12 162 0 5
Filharmonia Zabrze 0 0 0 0
Orkiestra Zamość 2 29 0 2
Orkiestra Radomska 3 0 0 3
Filharmonia Sopot 0 0 2 6
Filharmonia Łomża 0 73 0 6
Filharmonia Częstochowska 1 100 27 3
EOK Elbląg 3 0 2 0
Amadeus 0 0 0 0
AUKSO - - - -
Filharmonia Krakowska - - - -
sumy kolumn 459 11 362 346 186


Statystyka dot. pozostałej działalności artystycznej instytucji - porównanie ilości koncertów
Nazwa instytucji koncerty kameralne i recitale audycje umuzykalniające koncerty edukacyjne koncerty gościnnych orkiestr i chórów
w roku 2011 w roku różnica + / - w % w roku 2011 w roku różnica + / - w % w roku 2011 w roku różnica + / - w % w roku 2011 w roku różnica + / - w %
Filharmonia Narodowa 24 - - - 2 356 - - - 51 - - - 21 - - -
Filharmonia Łódzka 55 - - - 955 - - - 25 - - - 7 - - -
Narodowe Forum Muzyki 49 - - - 408 - - - 23 - - - 13 - - -
Filharmonia Poznańska 1 - - - 695 - - - 7 - - - 4 - - -
Filharmonia Śląska 0 - - - 886 - - - 20 - - - 2 - - -
Filharmonia Bałtycka 0 - - - 0 - - - 11 - - - 14 - - -
Filharmonia Pomorska 18 - - - 1 040 - - - 45 - - - 29 - - -
Filharmonia Opolska 14 - - - 89 - - - 1 - - - 3 - - -
Filharmonia Warmińsko-Mazurska 7 - - - 961 - - - 0 - - - 6 - - -
Filharmonia Podkarpacka 19 - - - 720 - - - 17 - - - 20 - - -
Filharmonia Gorzowska 2 - - - 118 - - - 4 - - - 4 - - -
Filharmonia Szczecin 6 - - - 12 - - - 0 - - - 3 - - -
Filharmonia Lubelska 50 - - - 15 - - - 0 - - - 7 - - -
Filharmonia Świętokrzyska 8 - - - 577 - - - 8 - - - 6 - - -
Filharmonia Dolnośląska 73 - - - 873 - - - 0 - - - 6 - - -
Filharmonia Zielonogórska 4 - - - 0 - - - 20 - - - 3 - - -
Filharmonia Sudecka 2 - - - 607 - - - 8 - - - 6 - - -
Orkiestra Płocka 7 - - - 240 - - - 69 - - - 0 - - -
Orkiestra Toruń 91 - - - 440 - - - 6 - - - 5 - - -
Filharmonia Koszalińska 0 - - - 0 - - - 0 - - - 0 - - -
Sinfonia Baltica 8 - - - 6 - - - 0 - - - 2 - - -
Filharmonia Kaliska 12 - - - 162 - - - 0 - - - 5 - - -
Filharmonia Zabrze 0 - - - 0 - - - 0 - - - 0 - - -
Orkiestra Zamość 2 - - - 29 - - - 0 - - - 2 - - -
Orkiestra Radomska 3 - - - 0 - - - 0 - - - 3 - - -
Filharmonia Sopot 0 - - - 0 - - - 2 - - - 6 - - -
Filharmonia Łomża 0 - - - 73 - - - 0 - - - 6 - - -
Filharmonia Częstochowska 1 - - - 100 - - - 27 - - - 3 - - -
EOK Elbląg 3 - - - 0 - - - 2 - - - 0 - - -
Amadeus 0 - - - 0 - - - 0 - - - 0 - - -
AUKSO - - - - - - - - - - - - - - - -
Filharmonia Krakowska - - - - - - - - - - - - - - - -
sumy kolumn 459 - - 11 362 - - 346 - - 186 - -