-

Rok 2011 Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014 Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018

Wybierz rok do porównania:
Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014 Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018

Średnie wynagrodzenia pracowników nieartystycznych 2011
Nazwa kierownictwo impresariat administracja zaplecze techniczne outsourcing średnio
(bez kierownictwa
i outsourcingu)
średnio na jeden etat miesięcznie średnio na jeden etat miesięcznie średnio na jeden etat miesięcznie średnio na jeden etat miesięcznie średnio na jeden etat miesięcznie
Filharmonia Narodowa 14 601,86 6 040,17 4 967,52 3 569,35 - 4 859,02
Filharmonia Łódzka 10 931,38 3 355,06 4 993,45 3 115,58 4 522,22 3 821,36
Narodowe Forum Muzyki 6 607,70 3 673,40 3 926,92 3 400,17 1 985,84 3 666,83
Filharmonia Poznańska 11 644,00 3 524,93 4 343,75 4 249,31 - 4 039,33
Filharmonia Śląska 9 225,33 - 3 568,73 2 410,04 1 864,79 2 989,39
Filharmonia Bałtycka 10 445,12 4 956,94 2 208,92 4 017,46 122,71 3 727,77
Filharmonia Pomorska 13 421,72 3 687,43 4 331,25 2 398,03 - 3 472,24
Filharmonia Opolska 16 385,89 6 233,08 5 477,91 2 671,33 - 4 794,11
Filharmonia Warmińsko-Mazurska 13 178,71 2 902,37 4 343,10 1 876,12 - 3 040,53
Filharmonia Podkarpacka 7 536,61 3 300,98 3 796,31 2 300,07 196,11 3 132,46
Filharmonia Gorzowska 8 718,44 2 955,07 3 203,51 2 561,76 - 2 906,78
Filharmonia Szczecin 8 803,97 2 417,78 3 027,79 2 722,92 - 2 722,83
Filharmonia Lubelska 5 836,92 3 882,36 2 369,35 2 722,13 - 2 991,28
Filharmonia Świętokrzyska 7 463,22 3 131,72 3 352,51 2 931,22 1 379,39 3 138,48
Filharmonia Dolnośląska 8 704,92 2 939,41 2 652,37 2 195,00 - 2 595,59
Filharmonia Zielonogórska 8 407,44 2 880,67 3 649,96 2 310,88 1 968,00 2 947,17
Filharmonia Sudecka 8 400,42 2 595,15 3 962,12 4 111,87 - 3 556,38
Orkiestra Płocka 7 520,04 2 651,33 3 065,37 2 554,61 400,65 2 757,10
Orkiestra Toruń 6 428,63 893,57 3 161,47 5 316,44 550,50 3 123,83
Filharmonia Koszalińska 6 124,72 2 775,75 3 221,02 1 999,31 633,33 2 665,36
Sinfonia Baltica 7 158,00 3 973,36 3 763,06 2 150,13 - 3 295,52
Filharmonia Kaliska 5 939,54 4 517,25 3 595,28 3 860,42 - 3 990,98
Filharmonia Zabrze 8 682,92 2 152,50 2 327,17 1 546,25 - 2 008,64
Orkiestra Zamość 6 655,92 2 532,58 2 579,83 1 872,23 - 2 328,22
Orkiestra Radomska 7 262,33 3 323,03 4 427,33 3 452,30 - 3 734,22
Filharmonia Sopot 10 261,83 1 063,33 - - - 1 063,33
Filharmonia Łomża 0,00 0,00 - 0,00 - 0
Filharmonia Częstochowska 6 632,29 3 074,49 3 302,42 2 061,94 387,75 2 812,95
EOK Elbląg 5 523,44 1 948,30 2 278,33 - - 2 113,32
Amadeus - - - - - -
AUKSO - - - - - -
Filharmonia Krakowska - - - - - -
Filharmonia Podlaska - - - - - -
Sinfonia Iuventus - - - - - -


Porównanie średnich zarobków pracowników nieartystycznych
Nazwa 2011 różnica +/- zmiana w % +/-
Filharmonia Narodowa 4 859,02 - - -
Filharmonia Łódzka 3 821,36 - - -
Narodowe Forum Muzyki 3 666,83 - - -
Filharmonia Poznańska 4 039,33 - - -
Filharmonia Śląska 2 989,39 - - -
Filharmonia Bałtycka 3 727,77 - - -
Filharmonia Pomorska 3 472,24 - - -
Filharmonia Opolska 4 794,11 - - -
Filharmonia Warmińsko-Mazurska 3 040,53 - - -
Filharmonia Podkarpacka 3 132,46 - - -
Filharmonia Gorzowska 2 906,78 - - -
Filharmonia Szczecin 2 722,83 - - -
Filharmonia Lubelska 2 991,28 - - -
Filharmonia Świętokrzyska 3 138,48 - - -
Filharmonia Dolnośląska 2 595,59 - - -
Filharmonia Zielonogórska 2 947,17 - - -
Filharmonia Sudecka 3 556,38 - - -
Orkiestra Płocka 2 757,10 - - -
Orkiestra Toruń 3 123,83 - - -
Filharmonia Koszalińska 2 665,36 - - -
Sinfonia Baltica 3 295,52 - - -
Filharmonia Kaliska 3 990,98 - - -
Filharmonia Zabrze 2 008,64 - - -
Orkiestra Zamość 2 328,22 - - -
Orkiestra Radomska 3 734,22 - - -
Filharmonia Sopot 1 063,33 - - -
Filharmonia Łomża 0 - - -
Filharmonia Częstochowska 2 812,95 - - -
EOK Elbląg 2 113,32 - - -
Amadeus - - - -
AUKSO - - - -
Filharmonia Krakowska - - - -
Filharmonia Podlaska - - - -
Sinfonia Iuventus - - - -