Filharmonia Kaliska


Osoby odpowiedzialne za wprowadzane dane

Adam Klocek

Kierownictwo projektu.

Jolanta Przepiórka

Osoba odpowiedzialna za wprowadzanie danych kadrowych

Ewa Spychalska

Osoba odpowiedzialna za wprowadzanie danych księgowych.

Ewa Szumna

Osoba odpowiedzialna za wprowadzanie danych impresaryjnych.

Powrót