Filharmonia Podlaska w Błaymstoku


Osoby odpowiedzialne za wprowadzane dane

Agnieszka Hryniewicka

Kierownictwo projektu.

Urszula Rogowska

Osoba odpowiedzialna za wprowadzanie danych kadrowych

Ewa Jacewicz

Osoba odpowiedzialna za wprowadzanie danych księgowych.

Katarzyna Baszko

Osoba odpowiedzialna za wprowadzanie danych impresaryjnych.

Powrót