Filharmonia Narodowa


Osoby odpowiedzialne za wprowadzane dane

Barbara Rogala

Osoba odpowiedzialna za wprowadzanie danych kadrowych

Irena Dmoch

Osoba odpowiedzialna za wprowadzanie danych księgowych.

Martyna Ćwiek-Sulczewska

Osoba odpowiedzialna za wprowadzanie danych impresaryjnych.

Powrót