Filharmonia Dolnośląska w Jeleniej Górze


Osoby odpowiedzialne za wprowadzane dane

Anna Jurczyk

Osoba odpowiedzialna za wprowadzanie danych kadrowych

Annette Szumiel

Osoba odpowiedzialna za wprowadzanie danych księgowych.

Marek Nowak

Osoba odpowiedzialna za wprowadzanie danych impresaryjnych.

Powrót